اسپیکینگ تافل : هفت نکته ی اصلی برای عملکرد بهتر در اسپیکینگ تافل

اسپیکینگ تافل

اسپیکینگ تافل

پیش از این به طور مفصل درباره ی ساختار بخش اسپیکینگ تافل صحبت کردیم (لینک مطالب مربوط در پایان این مطلب موجود است.). شش تسک اسپیکینگ این آزمون توانایی های شما را در صحبت کردن از زوایای مختلف می سنجند. در ادامه هفت نکته ی اصلی را برای اینکه بتوانید این بخش را با موفقیت پشت سر بگذارید، به اشتراک می گذاریم.

 

هفت نکته ی اصلی برای اسپیکینگ تافل

  1. اولین نکته و شاید مهم ترین آن است که با ساختار این بخش آشنا شوید. بدانید برای هر تسک، چه انتظاری از شما می رود و روند انجام آن به چه صورت است.
  2. با معیارهای نمره دهی آشنا شوید. چه زوایایی از صحبت های شما برای مصاحبه گر اهمیت دارد تا نمره ی بهتری کسب کنید. 
  3. اگر زمان اندکی برای آماده سازی خود دارید، نگران نباشید. با یک برنامه ریزی هدفمند می توانید حتی در مدت کوتاه آمادگی نسبی کسب کنید.
  4. در حین صحبت در این بخش، سعی کنید گفتار طبیعی داشته باشید. برای مثال اگر شک دارید و یا نیاز به زمان دارید تا افکار خود را دسته بندی و سازمان دهی کنید، از پاره گفتارهایی مثل what i was trying to say is، to put it differently, …
  5. کلمات ربطی مناسب و phraseهای قابل استفاده در موقعیت های مختلف در گفتار را به طور طبیعی و به اندازه استفاده کنید. برای مثال هنگام صحبت از جزئیات می توانید از moreover, likewise, not only…but also… استفاده کنید.
  6. به تلفظ صحیح دقت کنید.
  7. یادداشت برداری را تمرین کنید. بهتر است بهترین شیوه ی یادداشت برداری از نظر خودتان را داشته باشید تا حین آزمون سردرگم نشوید.

مطمئنا نکات مهم دیگری نیز وجود دارد که شما را بیشتر آماده می کند، اما انجام این هفت اصل، لازمه ی پشت سر گذراندن این بخش از آزمون است.

 

مطالب زیر نیز مفیدند:

ارزشیابی و نمره دهی در اسپیکینگ تافل چگونه انجام می شود؟

بخش اسپیکینگ تافل : انواع تسک ها در اسپیکینگ تافل

چهل موضوع کاربردی بخش اول اسپیکینگ تافل

 

Leave A Reply