مهارت Oral Fluency در آزمون PTE

آزمون های زبان انگلیسی PTE

مهارت Oral Fluency در آزمون PTE

یکی از مهارت های توانمند سازی (Enabling Skills) در آزمون PTE روان صحبت کردن یا همان Oral Fluency می باشد.
این مهارت در نمره ی کلی توانایی اسپیکینگ آزمون شما تاثیرگذار است، و در قسمت های روخوانی (Read Aloud)، توصیف تصویر (Describe Image)، و بازگویی سخنرانی (Retell Lecture) ارزیابی می شود.

آزمون دهندگان هنگام انجام این بخش ها باید به چند نکته ی مهم توجه داشته باشند تا  نمره ی قابل قبولی در این مهارت کسب کنند.

1- صحبت بدون مکث:
هنگام صحبت کردن به پیوسته بودن جمله ی خود دقت کرده و از مکث در بین کلمات پرهیز کنید:

2- صحبت کردن بدون استفاده از Gap Fillers:
به زبان ساده، Gap Filler ها صداهایی مثل آ (ahhhh) یا آم (Ummmm) هستند که بین کلمات قرار می گیرند تا به گوینده فرصت دهند کلمه ی بعدی خود را پیدا کند.
استفاده از این نوع آوا ها منجر به کسب نمره ی کمتری در مهارت Oral Fluency می شود.

3- صحبت بدون تصحیح اشتباهات:
توصیه می شود اگر اشتباهی در گفتار خود مرتکب شدید، از اصلاح آن بپرهیزید و به صحبت خود ادامه دهید. تصحیح اشتباهات خود یکی از مواردی است که آزمون دهندگان PTE انجام می‌دهند تا نمره ی خود را بهبود بخشند، اما در واقع عکس این اتفاق رخ می‌دهد.

4- پرهیز از شروع مجدد جمله:
گاهی اوقات پیش می آید که ما جمله را به یک صورت شروع میکنیم، اما در ادامه منصرف شده و جمله را مجددا با ساختار دیگری آغاز می کنیم. بهتر است پیش از شروع جمله تصمیم گرفته شود تا این مورد رخ ندهد، چون که شروع مجدد جمله برای نمره ی مهارت Oral Fluency شما امتیاز منفی محسوب می شود.

 


مطالب مرتبط:

PTE، جایگزینی ساده تر برای آیلتس و تافل

مراحل ثبت نام آزمون PTE

نمرات آزمون PTE

Leave A Reply