6 راه ساده برای نوشتن complex sentences در آیلتس و تافل (قسمت دوم)

سؤالات تسک اول و دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک

complex sentences در آیلتس و تافل

در قسمت قبلی سه روش ساده برای ساختن یک جمله پیچیده معرفی کردیم. در این قسمت به سراغ سه روش دیگر می رویم تا تنوع complex sentences در آیلتس و تافل را بتوانید داشته باشید.

 

روش چهارم: جملات شرطی

ساختار شرطی در هر زبانی بسیار پرکاربرد است. معمولا جملات شرطی را به سه نوع کلی تقسیم بندی می کنند. شرطی های نوع اول و دوم احتمالا بیشترین کاربرد را در رایتینگ آیلتس و تافل خواهند داشت. (در پایان این مطلب لینک های مفید برای یادگیری کامل تمامی انواع ساختارهای شرطی را خواهید دید.)

شرطی نوع اول:

شرطی نوع اول برای اشاره به زمان حال و آینده است. در بخش شرط زمان حال فعل به کار می رود و در بخش نتیجه زمان آینده. این ساختار از نوع واقعی است. برای مثال:

If we continue to burn fossil fuels, climate change will accelerate.

شرطی نوع دوم:

شرطی نوع دوم از نوع غیرواقعی یا فرضی است. به همین منظور با اینکه در مورد زمان حال استفاده می شود اما ساختار آن گذشته است. در بخش شرط از گذشته ساده و در بخش نتیجه از آینده در گذشته استفاده می شود. برای مثال:

If governments invested more money, the problem would be solved quickly.

توضیحات کامل برای ساختن انواع جملات شرطی را از لینک های زیر یاد بگیرید. مطمئن شوید که گرامر را کاملا متوجه شدید تا اشتباه ساختاری در رایتینگ خود نداشته باشید.

 

روش پنجم: جملات موصولی

جملات موصولی یا relative clauses از دو بخش تشکیل می شوند که به نوعی بهم مرتبط اند. معمولا بندجمله دوم توضیح بیشتری در رابطه با موضوع بندجمله اول می دهد. برای متصل کردن این جملات از ضمایر موصولی who, which, that, whose, whom, when and where استفاده می کنیم.

برای مثال:

Obesity is a huge problem in the world today.

Obesity can lead to many serious diseases.

همانطور که مشاهده می کنید موضوع این جملات بهم مرتبط است و واژه تکراری در آنها قابل مشاهده است. می توانید آنها را بصورت زیر به شکل یک جمله موصولی دربیاورید.

Obesity, which can lead to many serious diseases, is a huge problem in the world today.

روش ششم: چند ساختار کاربردی و مفید

  • Not only…………. but also…..

در این ساختار باید توجه داشته باشید که اگر not only در ابتدای جمله قرار می گیرد، فعل و فاعل بعد از آن invert می شوند. مثل حالت سوالی. برای مثال:

Not only do overcrowded cities affect the ability to travel easily, but also damage health due to excessive pollution.

  • As ……as…….

برای مقایسه از این ساختار ساده می توانید استفاده کنید.

 

  • The reasons for this are ….firstly …… secondly …. finally……..

این ساختار نیز برای بیان شواهد و بسط دادن نظرات تان کاربرد دارد.

 

  • The more …….the more………

 

مطالب زیر را از دست ندهید:

گرامر آیلتس : جملات شرطی غیرواقعی unreal conditionals
جملات شرطی (بخش سوم: شرطی نوع ترکیبی)
جملات شرطی (بخش دوم: شرطی نوع دوم و سوم)
جملات شرطی (بخش اول: شرطی نوع صفر و اول)

 

 

Leave A Reply