5 مورد از اشتباهات رایج گرامری در آیلتس و تافل، بخش رایتینگ

اشتباهات رایج گرامری در آیلتس و تافل

تاثیر اشتباهات گرامری بر نمره رایتینگ چقدر است؟

در هر دو آزمون آیلتس و تافل، کاربرد صحیح ساختارهای گرامری بر نمره شما تاثیر می گذارد. در آیلتس استفاده صحیح از ساختارهای گرامری متنوع توسط معیار Grammatical Range and Accuracy بازرسی می شود. در تافل نیز این موضوع توسط معیار Language Use بررسی می شود. بنابراین، نمره ای که از بخش رایتینگ می گیرید، ارتباط مستقیمی با توانایی های گرامری شما دارد. از این رو، در این مطلب، 5 مورد از اشتباهات رایج گرامری در آیلتس و تافل را برای شما فهرست می کنیم تا هنگام نگارش به آنها دقت بیشتری داشته باشید.

اشتباهات رایج گرامری در آیلتس و تافل، تسک های رایتینگ

  1. عدم تطابق فاعل و فعل: برای مثال برای فاعلی که جمع است به اشتباه فعل مفرد به کار رود.
  2. استفاده ی اشتباه یا نابجا از زمان های فعلی.
  3. استفاده اشتباه یا نابجا از a, an, the.
  4. مشکلات در استفاده از علایم نگارشی.
  5. کاربرد حرف اضافه ی اشتباه.

حتما پس از اتمام نگارش، یک الی دو دقیقه از زمان خود را به بازبینی و تصحیح اشتباهات خود اختصاص دهید. در هنگام نوشتن، ممکن است برای هر کسی این نوع اشتباهات پیش بیاید، بنابراین ویرایش الزامی است.

مطالب زیر نیز مفیدند:

نکات گرامری مهم: Look forward to

حروف اضافه At, on and in

 

Leave A Reply