گرامر برای آیلتس: ۷ قاعده گرامری که برای آزمون آیلتس باید بدانید (2)

وجه التزامی یا subjunctive در انگلیسی

گرامر برای آیلتس

در قسمت قبلی سه تا از هفت قاعده ای که برای آیلتس لازم است بدانید ذکر کردیم. در این قسمت چهار قاعده دیگر گرامر برای آیلتس را توضیح می دهیم.

 

4. افعال modal

از این فعل های کمکی برای بیان تفاوت های جزئی استفاده می شود. برای مثال میزان تفاوت در certainty که می توانید با could, might, may بیان کنید. (استفاده از may اطمینان بیشتر را نشان می دهد). از این افعال برای بیان اطمینان شما از انجام یک عملی در آینده استفاده می شود: مانند I might go to the movies on the weekend.

از شکل گذشته این افعال مدال یعنی could have, might have, may have برای بیان احتمال و امکان در زمان حال و گذشته استفاده می شود.

از can و cannot هم برای بیان امکان و عدم آن در حال استفاده میشود. همچنین can برای توانایی در زمان حال و could برای توانایی در زمان گذشته است.

از فعل کمکی must نیز برای بیان اطمینان و must have برای بیان اطمینان در گذشته استفاده می شود.

در آزمون آیلتس از افعال modal در بخش های ریدینگ و لیسنینگ زیاد استفاده می شود. اگر معنی جمله ی حامل آنها را درک نکنید، نمی توانید به سوال با اطمینان پاسخ دهید. همچنین در بخش سوم اسپیکینگ نیز به کارتان خواهند آمد. در بخش سوم شما باید پاسختان را بسط دهید و این کار را ممکن با حدس و گمان راجع به نظر بقیه افراد و گروه ها انجام دهید.

 

5. the definite article

بطور کلی استفاده صحیح از article های a, an, the برای زبان آموزان کمی مشکل است. مخصوصا استفاده از the که برای اسامی مشخص بکار برده می شود. قانون کلی این است که از the پیش از اسامی ای استفاده می کنیم که برای شنونده و یا خواننده مشخص است. همچنین پیش از اعداد ترتیبی، صفات عالی، و کشورهایی که در آنها یک اسم جمع وجود دارد مانند the United States یا کلمه republic یا kingdom وجود دارد مانند the United Kingdom.

در بخش رایتینگ حتما دو سه دقیقه وقت برای چک کردن نوشته تان کنار بگذارید تا بتوانید ایرادهای گرامری جزئی را تصحیح کنید. مخصوصا در کاربرد article ها هنگام نوشتن زیاد اشتباه می کنیم. اگر همچنان احساس می کنید که با کاربرد the مشکل دارید بهتر است اول این مشکل را در رایتینگ تان حذف کنید سپس به سراغ اسپیکینگ بروید.

 

6. comparing adjectives

در گرامر برای آیلتس استفاده از صفات مقایسه ای یا صفات برتر و صفات عالی کاربرد بسیاری خواهد داشت. چراکه هرجا که لازم است شخصی یا چیزی را توصیف و مقایسه کنید باید از این گرامر استفاده کنید. در کاربرد این صفات به استثناهای زیر توجه کنید:

good-better-the best

bad-worse-the worst

far- farther-the farthest

little-less-least

در آزمون آیلتس برای بخش های رایتینگ و اسپیکینگ از این نوع صفات می توانید برای نشان دادن range of vocabulary استفاده کنید. تنها در رایتینگ به تغییرات اسپلینگ دقت کنید.

 

7. spelling mistakes

ایراد در دیکته کلمات برای شما نمره منفی دارد! سعی کنید رایج ترین ایرادات اسپلینگ را بشناسید و قواعد مربوط به آن را کاملا یاد بگیرید تا از آنها اجتناب کنید. در زیر چندتا از رایج ترین ایرادات اسپلینگ را می بینیم:

  • ایراد در قیدهای ly: توجه داشته باشید که معمولا این پسوند تنها یک L دارد. اما اگر صفت به L ختم شود با اضافه کردن ly دو LL در کنار هم خواهیم داشت مانند beautifully
  • ایراد در اضافه کردن ed و ing به فعل: اگر فعل به e ختم می شود هنگام اضافه کردن این دو پسوند باید e را حذف کنید مانند: live- living-lived
  • همچنین هنگام اضافه کردن ed  و ing باید دقت داشته باشید که اگر فعل به صامت-مصوت-صامت ختم می شود حرف آخر double میشود مانند: plan-planning-planned
  • فعل های مختوم به ie : اگر فعل به این دو حرف ختم می شود مانند lie آنها پیش از اضافه شدن پسوند ing  به y تغییر می کنند: lying

 

هفت قاعده ای که در این قسمت و قسمت قبلی گرامر برای آیلتس ذکر شد را از منابع دقیق تر مانند کتاب زیر بخوانید تا بر آنها مسلط شوید.

 

دانلود ویرایش پنجم (۲۰۱۹) English Grammar in Use

 

Leave A Reply