گرامر آیلتس : جملات شرطی غیرواقعی unreal conditionals

وجه التزامی یا subjunctive در انگلیسی

ساختارهای پیچیده در گرامر آیلتس

همانطور که پیش از این نیز گفتیم، کاربرد ساختارهای پیچیده برای گرفتن نمره بالا از معیار گرامر در رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس واجب است. یکی از پیچیده ترین ساختارها در زبان انگلیسی، جملات شرطی اند که برای گرامر آیلتس مهم اند. در میان جملات شرطی نوع دوم و سوم پیچیده ترند چراکه به موقعیت های فرضی یا غیرواقعی اشاره می کنند. در ادامه به توضیح چگونگی کاربرد این دو ساختار می پردازیم.

جملات شرطی غیر واقعی

بطور کلی برای استفاده از جمله شرطی مناسب ابتدا باید به دو مشخصه آن موقعیت دقت کنید:

  • موقعیت مورد نظر واقعی است یا فرضی/غیرواقعی
  • به چه زمانی اشاره می کند: حال آینده یا گذشته

جملات شرطی نوع دوم و سوم در مشخصه ی اول یکسان اند. یعنی هر دو موقعیتی غیرواقعی، فرضی یا نامحتمل را توصیف می کنند. اما تفاوت آنها در مشخصه دوم است.

شرطی نوع دوم

شرطی نوع دوم به موقعیت های غیرواقعی در زمان حال یا آینده اشاره می کند.

مثال زیر را به دقت بخوانید و به ساختار مورد استفاده در هر بند توجه کنید.

If I had a lot of money, I would buy an expensive car.

برای تست کردن از خودتان بپرسید:

  • آیا هم اکنون پول زیادی دارم؟
  • آیا اکنون می توانم ماشین گران قیمت بخرم؟

اگر جواب سوالات بالا نه باشد، یعنی موقعیت غیرواقعی است و به زمان حال یا آینده مربوط است. پس کاربرد نوع دوم جملات شرطی برای این موقعیت مناسب است.

برای بند نتیجه، براساس اینکه چقدر نسبت به آن نتیجه اطمینان دارید می توانید از would برای اطمینان کامل، might برای احتمال و could برای احتمال کمتر استفاده کنید. مثال:

If you played tennis together, he might win.

 

شرطی نوع سوم

شرطی نوع سوم به موقعیت های غیرواقعی در زمان گذشته اشاره دارد. در حقیت تصوری از نتیجه کاریست که در گذشته رخ نداده است.

مثال زیر را به دقت بخوانید و به ساختار مورد استفاده در دو بند توجه کنید.

If I had had a lot of money when I was a teenager, I would have bought a bracelet for my mom.

برای تست کردن از خودتان بپرسید:

  • آیا وقتی نوجوان بودم پول کافی داشتم؟
  • آیا میتوانستم برای مادرم یک دستبند بخرم؟

اگر پاسخ به هر دو سوال منفی است، بطور صحیح از شرطی نوع سوم استفاده کرده اید.

مانند شرطی نوع دوم، می توانید از افعال modal برای بیان میزان اطمینان خود استفاده کنید. (would, might and could)

If she had had enough money, she could have gone to university.

 

یک نکته

در جملات شرطی در بندجمله ای که شرط را بیان می کند و معمولا شامل if است، باید از شکل subjunctive فعل to be استفاده کنید. یعنی برای همه ضمایر از صورت were استفاده می شود و was کاربردی ندارد. البته در اسپیکینگ به کار می رود اما در امتحان بهتر است براساس گرامر عمل کنید. مثال:

If I were younger, I would do gymnastics.

 

مطلب زیر نیز ممکن است کمک کننده باشد:

گرامر آیلتس : جملات تاکیدی cleft sentences

 

Leave A Reply