کرونا در آیلتس : سوالات مربوط به سلامتی و کرونا در تسک سوم مصاحبه

کرونا در تسک سوم مصاحبه

مصاحبه آیلتس

همانطور که می دانید بخش اسپیکینگ آیلتس شامل سه تسک است. این روزها به دلیل شیوع کرونا و تحت تاثیر قرار گرفتن زندگی تمامی مردم، مباحث مربوط به کرونا ممکن است در آیلتس مطرح شود. برای مثال در ادامه به سراغ کرونا در تسک سوم مصاحبه آیلتس می رویم. نمونه سوالات را بخوانید و سعی کنید برای آنها جوابی مناسب آماده کنید. در نظر داشته باشید که برای تسک سوم پاسخ های شما به سوالات باید بلند باشد و حدود 40-50 ثاینه طول بکشد.

 

کرونا در تسک سوم مصاحبه آیلتس

Do you think health is important? why?

What types of activities do you think help people stay healthy?

What’s the difference between mental health and physical health?

What difficulties did some people face with social distancing and lockdown at the time of corona virus outbreak?

What did some people do to stay positive at that time?

What useful technology helped us combat the Corona virus?

During the Corona virus crisis, some people did courageous deeds. Can you give an example of one from your country?

What do you think that could have been done better to deal with Corona virus outbreak?

 

برای اینکه واژگان مورد نیاز برای پاسخگویی به سوالات بالا را یاد بگیرید، به مطالب زیر هم سری بزنید:

صحبت در مورد ویروس کرونا در آیلتس و تافل : واژه های مهم (1)

صحبت از ویروس کرونا در مصاحبه آیلتس و تافل : واژه های مهم (2)

Leave A Reply