واژگان ضروری آیلتس : چند واژه alternative بسیار ضروری

شروع ثبت نام آیلتس

واژگان ضروری آیلتس

همانطور که می دانید، در آزمون آیلتس بخشی به عنوان واژگان وجود ندارد. اما مهارت واژگانی شما در تمامی چهار مهارت اسپیکینگ، رایتینگ، لیسنینگ و ریدینگ مورد سنجش قرار خواهد گرفت. یکی از نکات مهم در مورد این مهارت این است که واژه های هم معنا را بشناسید. همچنین، هنگام یادگیری واژگان باید به خاطر داشته باشید این است که سعی کنید آنقدر مثال بخوانید و بسازید تا بتوانید آنها را بطور طبیعی و در جای مناسب به کار ببرید. در ادامه چند واژه هم معنا که بسیار کاربرد و مهم هستند فهرست می کنیم. این واژگان ضروری آیلتس را ممکن است در بخش رایتینگ یا اسپیکینگ به کار ببرید.

 

واژه های alternative

decide and choose ( for serious choices and options )

some high-end alternatives: elect to, opt to/for

believe and consider ( to talk about opinions )

some high-end alternatives: hold (on to an idea), deem (to be)

 

get (possession of sth serious )

some high-end alternatives: acquire, procure

 

negative, drawbacks, disadvantages ( for comparison and contrasts )

some high-end alternatives: detrimental to, to the detriment of

مطالب زیر نیز مفیدند:

 نکات مربوط به “adjectives” در زبان انگلیسی!
نوشتن نامه در رایتینگ آیلتس : عبارات پرکاربرد و مهم

 

Leave A Reply