هفت اشتباه در رایتینگ آیلتس که نمره شما را زیر 7 می کشد!

داشتن ایده های جذاب چقدر مهم است؟

اشتباه در رایتینگ آیلتس

می دانید که برای گرفتن نمره بالا در تسک دوم رایتینگ باید زیاد تمرین کنید. اما خوب است بدانید که هرچقدر که رایتینگ شما خوب نوشته شده باشد، اگر ایرادات زیر را داشته باشد در بهترین حالت نمره ای کمتر از 7 خواهید گرفت. این چند اشتباه در رایتینگ آیلتس را بخوانید و سعی کنید آنها را تکرار نکنید.

 

تعداد کم پاراگراف ها

یک اشتباه ساده است که می تواند خیلی راحت نمره شما را بسیار پایین بکشاند. توصیف بنداسکورهای آیلتس به روشنی مشخص می کند که پاراگراف بندی بسیار اهمیت دارد. پس سعی کنید تعداد پاراگراف هایتان بیشتر از سه باشد.

 

فرمت نامناسب

رایتینگ شما باید دارای مقدمه، بدنه و نتیجه گیری باشد. به بیان دیگر ، تسک دوم باید در قالب یک مقاله نوشته شود.

 

پاسخ ناقص دادن به سوال

باید سوال را با دقت بخوانید و مشخص کنید که سوال از چند بخش تشکیل شده است. سوالات تسک دوم معمولا دو یا سه بخش دارند. اطمینان حاصل کنید که تمامی بخش ها را در مقاله خود پاسخ می دهید.

 

موضع نامشخص

معمولا تسک ها از شما می خواهند دو موقعیت را باهم مقایسه کنید. شما باید از همان ابتدا موضع خود را مشخص کنید. توصیف بنداسکورهای آیلتس مشخص  می کند که نظر نویسنده باید واضح و مشخص باشد.

 

اشتباهات در دیکته کلمات

اگر اشتباهات در دیکته کلمات زیاد باشد شما از این معیار نمره 5 یا 6 خواهید گرفت. پس بر روی اسپلینگ خود کار کنید!

 

استفاده از phraseهای حفظ شده و کلیشه ها

هنگام تصحیح رایتینگ شما ، مصحح به دنبال کلمات و phraseهای حفظ شده می گردد و به راحتی قادر خواهد بود آنها را تشخیص دهد. بجای کلیشه ها و مواد حفظ شده بهتر است از دانش خود استفاده کنید و سعی کنید به زبان خودتان بنویسید.

 

استفاده از تحقیقات و بررسی ها برای ساپورت کردن ایده هایتان

برای ساپورت کردن ایده هایتان بهتر است از مثال و تجربیات زندگی شخصی خودتان استفاده کنید. از آنجاییکه مصحح نمیتواند درستی یا نادرستی ادعای شما مبنی بر نتایج حاصل از تحقیقات علمی را بررسی کند، استفاده از آنها برای ساپورت کردن ایده هایتان اشتباه است.

 

مطالب زیر نیز مفید خواهند بود:

رایتینگ آیلتس و تافل : سایتی برای شناسایی واژگان پیشرفته و مبتدی

لغات آیلتس و تافل : 10 تا واژه compound که باید بدانید!

نکات رایتینگ آیلتس : تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک (16)

Leave A Reply