نکات رایتینگ آیلتس ، IELTS Writing: Task one (قسمت بیست و پنجم)

نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

Tip 19-2: Danger words

در قسمت قبلی نکات رایتینگ آیلتس چند نمونه از واژگانی که معمولا به اشتباه به کار می روند را با ذکر مثال فهرست کردیم. در این بخش به سراغ چند واژه دیگر می رویم.

 

کلمات خطرناک کدام اند؟

 • جملات زیر را در نظر بگیرید:

 1. The percentage rises stably.
 2. The figure dips dramatically.
 3. It soars dramatically.
 4. It rockets dramatically upwards.
 5. It plummets steadily.
 6. It fluctuates downwards.

مشکل جملات بالا چیست؟

در جمله شماره یک، دو مشکل وجود دارد. یک اینکه ما قید صفت stable را بکار نمی بریم. خود صفت استفاده می شود. دوم اینکه فعل rise با stable بودن در تضاد است. چطور می شود چیزی افزایش یا کاهش پیدا کند اما stable باشد؟! قید صحیح در این جمله steadily است.

در جمله دوم، فعل dip به معنای کاهش کم است. چطور می توان کاهش کم را با قید dramatically ترکیب کرد؟ تضاد را متوجه می شوید؟ همچنین در جمله سوم و چهارم، معنای فعل soar و  rocket upwards نشان دهنده افزایش شدید است. بنابراین کاربرد قید dramatically بی معناست.

در جمله شماره پنج، معنای فعل plummet به معنای کاهش یکنواخت است و کاربرد قید steadily همراه این فعل حشو و اضافیست.

جمله آخر نیز فعل fluctuate که به معنای بالا و پایین شدن یا کم و زیاد شدن است را با قید downwards به کار برده. این فعل یعنی تغییر در دو جهت مخالف بصورت رندوم. پس نمی توان گفت چیزی به سمت پایین fluctuate می کند.

 

 • جملات زیر را بخوانید. چه مشکلی در آنها وجود دارد؟

 1. Continually, the volume doubled every 10 years.
 2. The number climbs to 300 slowly.
 3. The profit figure falls from 50 to about 15 evenly.

در رایتینگ آیلتس ، تسک اول بهتر و طبیعی تر است اگر قیدهای ساده و کوتاه را دقیقا کنار فعل قرار دهیم. بنابراین در جملات بالا continually بعد از فعل doubled، قید slowly بعد از climbs و قید evenly بعد از falls به کار روند.

 

 • حالا جملات زیر را بخوانید:

 1. [at the top of the page] From the information given above,…
 2. [at the bottom of the page] The chart below shows information on …
 3. On the left hand side of the chart, there are sales figures.
 4. At the top of the page is a line graph.

به نظر می رسد مشکل این جملات واضح است. نباید از کلمات position مانند above, below, left , top در رایتینگ آیلتس استفاده کرد. نباید بطور فیزیکی به آنچه در تسک آمده است اشاره کنیم. بهترین پاسخ در تسک اول رایتینگ آیلتس آن است که متن شما بدون نگاه کردن به داده های تسک قابل درک باشد.

 

 • به سراغ چند جمله دیگر می رویم:

 1. Geelong’s profit was low in this quarter, while the latter was not.
 2. It increases from 50 to 90, respectively.
 3. The profit continued to rise since 1995.
 4. From 1980 to 1990, it peaked at 50.

در جمله اول کلمه latter را داریم. کلمات former و latter را می توان در رایتینگ آیلتس به کار برد. اما باید حتما دو گزینه داشته باشیم. در جمله اول تنها یک مورد داریم که آن هم Geelong است. نمی توان مصداق کلمه latter را پیدا کرد. جمله بی معناست. برای مثال می توان بصورت جمله زیر نوشت:

Noble park and Geelong’s profit were both low in this quarter, but with the latter showing an increasing trend.

در جمله شماره دو، کلمه respectively که به معنای “به ترتیب” است تنها زمانی می تواند کاربرد داشته باشد که بخواهیم دو یا چند چیز را با ترتیب ثابت به دو یا چند چیز دیگر با همان ترتیب نسبت دهیم. بنابراین کاربرد این واژه در جمله بالا اشتباه است. برای مثال جمله زیر کاربرد صحیح آن را نشان می دهد:

The profit for Dandenong and Geelong rises to 50 and 80, respectively.

 در این جمله، عدد 50 به dandenong و عدد 80 به Geelong تعلق دارد.

به سراغ جمله سوم برویم. کلمه since از واژه های خطرناک است. به این دلیل که به معنی “از آن زمان تا حالا” است. اما گراف ها در رایتینگ آیلتس به ندرت زمان را تا حال نشان می دهند. بنابراین، از آنجاییکه گراف ها در یک نقطه از زمان در گذشته تمام می شوند، بعید است کلمه since به کارتان بیاید.

و جمله آخر. در این جمله ما یک مدت زمان ده ساله داریم که با فعل peak توصیف شده است. این جمله از لحاظ معنایی اشتباه است. کلمه peak یک اتفاق را در یک نقطه از زمان توصیف می کند و نه در طول زمان. برای تصحیح این جمله نیاز به افعالی داریم که درباره مدت زمان به کار می روند. مانند:

From 1980 to 1990, it rose, peaking at 50/ it rose to a peak of 50/ it rose, and eventually peaked at 50.

 • مشکل جملات زیر را می توانید بیابید؟

 1. It is crystal clear/obvious/easily seen/evident from the diagram that…
 2. It is unbelievably high.
 3. A quick glance at the chart reveals [details of the task]

کلماتی چون crystal clear, obvious, evident,… مفاهیمی نسبی دارند. چیزی که برای شما واضح است برای دیگری نیست. بنابراین اگر مطمئن نیستید که چیزی برای همه واضح است یا خیر این کلمات را به کار نبرید. همچنین از کلمه unbelievably به این شیوه نباید استفاده کنید. همانطور که در نکات قبلی گفتیم، رایتینگ آیلتس جایی برای نشان دادن برداشت های شخصی مان نیست. همچنین، گفتیم می توانید واکنش طبیعی نشان دهید اما آن هم باید بسیار آکادمیک و رسمی باشد. کلماتی چون unbelievable, fantastic, awful, terribly,…  در نوشتار رسمی و آکادمیک جایی ندارند.

جمله آخر. از این phrase برای شروع جمله استفاده نکنید. در واقع برداشت اطلاعات جزئی و توصیف آنها در این تسک از رایتینگ آیلتس چیزی فراتر از glance می خواهد.

 

در قسمت بعدی چند واژه دیگر را با هم مرور خواهیم کرد.

 

 

——————————————————————

Reference:

Guilfoyle, A. (2017). Practical IELTS strategies 3: IELTS writing task one [Academic module] (2nd ed.). Taiwan: Bookman Books

Leave A Reply