نکات رایتینگ آیلتس ، IELTS Writing: Task one (قسمت بیست و هفتم)

نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

Tip 19-4: Danger words

در ادامه قسمت های قبلی (بیست و چهارم، بیست و پنجم و بیست و ششم) چند نکته در مورد اشتباهات رایج در رایتینگ آیلتس با هم مرور میکنیم.

 

جملات زیر را بخوانید:

 1. Dandenong’s ratio is the highest.
 2. From the aforesaide, it can be seen that Dandenong’s profit is high.
 3. The trend increases steadily.
 4. The trend falls.

حالا جملات را یکی یکی بررسی میکنیم. کلمه ratio معمولا برای نمودارهای دایره ای  کاربرد دارد. همچنین برای بیان درصد هم گاهی استفاده می شود. در این تسک از رایتینگ آیلتس شما نیازی به استفاده از این کلمه ندارید. اگر میخواهید استفاده کنید باید آن را به درستی استفاده کنید. ratio معمولا برای دو عدد به کار برده می شود که نسبت اندازه بین دو چیز را نشان می دهد. مانند 2:4. جمله زیر کاربرد صحیح این کلمه را نشان می دهد.

The ratio of male to female engineers is 6:1.

جمله دوم، کلمه زاید aforesaid را استفاده کرده است. این کلمه معمولا در گفتار و در دادگاه کاربرد دارد. می توانید از previous یا previously بجای آن در نوشتار استفاده کنید.

دو جمله آخر، واژه trend را بعنوان فاعل active بکار برده اند. در صورتی که trend نمی تواند افزایش پیدا کند. چیزی که افزایش پیدا کرده است عنوان محور است (سود، درصد، حجم و…). این دست از اشتباهات ساده بخش بزرگی از اشتباهات رایج در رایتینگ آیلتس را شامل می شوند. برای trend  می توانید از صفات زیر استفاده کنید:

rising, falling, upwards, downwards, contrasting, different, similar, not as clear

جملات زیر را در نظر بگیرید

 1. The profit of them is highest.
 2. The number of it decreases substantially.
 3. The peak of it is 55%.

این جملات را می توان با استفاده از کاربرد صحیح respectively اصلاح کرد. بهتر است به شکل زیر تصحیح شوند.

Their profit is highest, respectively.

Its number decreases substantially, respectively.

Its peak is 55%, respectively.

مشکل جملات زیر چیست؟

 1. The chart shows two countries, including the UK and France.
 2. The profit particularly grows.
 3. There are many countries, namely: Japan and China.
 4. The profit grows strongly, such as in Asia.

حتما متوجه شدید که معنای جمله اول عجیب است! کلمه including برای بیان بخشی از یک کل به کار می رود. وقتی تنها دو کشور وجود داشته و شما هر دوی آنها را نام می برید، نمی توانید از including استفاده کنید.

واژه particularly در جمله دوم، همچنین especially، نیز تنها بخشی از کل را نشان می دهند. جمله دوم بی معناست، چراکه واژه particularly به چیز مشخصی اشاره نمی کند. جمله زیر کاربرد صحیح آن را نشان می دهد.

The profit rises particularly fast in the third year.

برخلاف این واژه ها، namely تمامی آنچه که مد نظر است را نشان می دهد. یعنی در جمله سوم باید بعد از این واژه نام همه آن کشورها ذکر می شد!

یکی دیگر از اشتباهات رایج در رایتینگ آیلتس ، تسک اول کاربرد such as و for example است. اینها برای نشان دادن نمونه هایی کلی اند. کاربرد آنها در متنی که اطلاعات مشخص و محدودی را باید منتقل کند، جایز نیست.

در قسمت بعدی، چند واژه دیگر را مرور خواهیم کرد.

 

——————————————————————

Reference:

Guilfoyle, A. (2017). Practical IELTS strategies 3: IELTS writing task one [Academic module] (2nd ed.). Taiwan: Bookman Books

Leave A Reply