نکات رایتینگ آیلتس ، IELTS Writing: Task one (قسمت بیستم)

نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

Tip 15: Approaching a Table of Figures

در قسمت قبلی به بررسی نکاتی در مورد توصیف نمودارهای دایره ای پرداختیم. در این قسمت قصد داریم چگونگی توصیف جدول اعداد یا table of figures در رایتینگ آیلتس را بررسی کنیم.

table of figures رایتینگ آیلتس
table of figures رایتینگ آیلتس

توصیف جدول اعداد در رایتینگ آیلتس

جدول اعداد یک تفاوت عمده با گراف ها و چارت ها دارد. در جدول اعداد ما فقط عدد می بینیم. هیچ توصیف تصویری ای مانند خط یا انحنا یا قسمت وجود ندارد تا تشخیص اتفاقات را راحت کند. این باعث می شود ما در رایتینگ آیلتس تنها فهرستی از اعداد را بنویسیم. پیش از این نیز گفتیم که باید از این کار پرهیز شود.

بنابراین، هنگام توصیف اتفاقات در یک جدول باید به کل روش خودمان را تغییر دهیم. برای تشخیص اتفاقات مهم و تغییرات و نوشتن یک overview مناسب از روش زیر استفاده کنید:

  1. قبل از هر چیز، محورهای جدول را بخوانید.
  2. مرحله اول: جدول را از بالا به پایین سپس از چپ به راست تحلیل کنید.
  3. مرحله دوم: سعی کنید بفهمید این تحلیل چه معنایی دارد. این معنا در هر جدولی متفاوت است. برای مثال، ممکن است یک جدول نشان دهنده تغییر تولیدات چند محصول در چند مکان مشخص و در طول زمانی مشخص باشد.
  4. مرحله سوم: سعی کنید تغییرات و اتفاقات مهم را از آن استخراج کنید. برای مثال، متوجه می شوید که تولید آهن بطور پیوسته در حال افزایش بوده است و آلومینیوم مقدارش تقریبا ثابت مانده است.

برخی از جدول های اعداد در رایتینگ آیلتس زمان خاصی را نشان نمی دهند. روش توصیف این نوع جداول با جدول های دارای زمان خیلی متفاوت نیست. بر این اساس، می توانید از همین چهار گام استفاده کنید تا به یک overview برسید.

 

در قسمت بعدی در رابطه با توصیف دیاگرام در رایتینگ آیلتس صحبت خواهیم کرد.

 

——————————————————————

Reference:

Guilfoyle, A. (2017). Practical IELTS strategies 3: IELTS writing task one [Academic module] (2nd ed.). Taiwan: Bookman Books

 

 

Leave A Reply