نکات رایتینگ آیلتس، تسک دوم (24): conclusion در مقالات discussion

جزئیات در ساپورت ایده ها

Tip 11-2: The Essay Conclusion

همانطور که در قسمت پیشین گفتیم، زمان زیادی برای نوشتن یک مقاله کامل در اختیار ندارید و از طرفی مقاله شما نباید خیلی طولانی باشد. از این رو نوشتن پاراگراف جمع بندی کمی چالش برانگیز است. اما اگر می خواهید برای آن وقت بگذارید بهتر است نکاتی را رعایت کنید. در قسمت قبل راجع به جمع بندی در مقالات argumentative صحبت کردیم. در این قسمت به سراغ پاراگراف conclusion در مقالات discussion می رویم. 

 

پاراگراف conclusion در مقالات discussion

در مقالات discussion بر خلاف argument تنها یک نظر وجود ندارد که بخواهید آن را در پاراگراف conclusion  دوباره بیان کنید تا به این صورت یک جمع بندی ارائه دهید. برای به پایان رساندن مقالات discussion می توانید از دو راه زیر اقدام کنید:

  1. بخشی از موضوع اصلی که در مقاله به آن پرداختید را ذکر کنید یا در مورد سختی ها، جنبه های جالب و … آن صحبت کنید.
  2. می توانید final thought را ارائه کنید. اگرچه مورد یک نیز می تواند همین کار را انجام دهد.

برای این کار می توانید از مدل زیر استفاده کنید:

Although essay issue/ aspects covered …., (; however,) contrasting statement

Examples:

Although I have presented some analysis about binge drinking, a complete change in drinking culture may well be necessary.

These solutions to obesity are straightforward and obvious enough; however, the epidemic proportions of obesity defy such easy analysis.

 

نوشتن final thought

می توانید در پایان کار یک final thought برای بستن مقاله ارائه دهید. این بخش نیز مانند background در شروع کار می بایست صادقانه، معنی دار و در راستای موضوع تسک باشد. بجای اینکه از یک سری جملات از پیش حفظ شده و کلیشه ای استفاده کنید، راه های زیر را امتحان کنید:

  1. یک پیشنهاد در مورد موضوع مطرح شده در مقاله
  2. یک پیشبینی در مورد آینده ی موضوع مطرح شده در مقاله
  3. یک اخطار در مورد پیشامدهای ناخوشایند مرتبط

مورد اول به ویژه برای مقالات argument مناسب خواهد بود چراکه بطور جزئی مساله را مورد ارجاع قرار می دهد و به جمله شما معنی می بخشد.

موارد دوم و سوم، از آنجاییکه در خود متن مقاله argument به آنها پرداخته می شود ممکن است کمی چالش برانگیز باشد. بنابراین برای چنین مقالاتی، مورد اول بهترین انتخاب به نظر می رسد. از طرف دیگر مورد اول برای مقالات discussion مناسب نیست چراکه در خود متن مقاله به آن پرداخته شده است. چند مثال زیر را درباره ی طرح پیشنهاد در final thought بخوانید:

Cities instead should accept the inevitability of traffic, and work towards addressing problems, such as congestion, in other ways.

What is needed is to address the root causes of why people drive in the first place. Only by doing that can long term success follow.

حالا چند مثال زیر را برای پیشبینی وضعیت موضوع مطرح شده در مقاله بخوانید:

Hopefully cities will come to term with their traffic problems in ways which can be acceptable to all.

If the car number ever became truly unacceptable, such that the cities’ function is affected, people would simply refrain from driving.

Leave A Reply