نمونه سوالات اخیر از رایتینگ آیلتس : تسک دوم ژانویه-آپریل 2021

سؤالات ماه آگوست 2021 از تسک دوم 

تسک دوم رایتینگ آیلتس

در تسک دوم رایتینگ آیلتس شما 40 دقیقه زمان دارید تا یک مقاله در مورد موضوع خواسته شده بنویسید. یکی از مهم ترین نکات برای انجام موفقیت آمیز این تسک این است که ایده های خوب در مورد موضوع داشته باشید. مسلما در کنار ایده شما می بایست با ساختار مناسب مقاله برای آن تسک خاص آشنا باشید و بتوانید نوع مقاله را تشخیص دهید. تمرین نمونه سوالات اخیر از رایتینگ آیلتس بهترین راه برای آماده کردن خود است. در ادامه ده نمونه سوال از تسک دوم را با هم مرور می کنیم.

 

نمونه سوالات اخیر از رایتینگ آیلتس : تسک دوم

The key solution for the environmental issues is for the current generation
to live a less comfortable life to benefit future generations. To what extent do
you agree or disagree?

Many scientists believe that now we can study the behavior of a three-yearold child to see whether they will grow up to be criminals. To what extent do
you think crime is determined by human nature? Is it possible to stop
children from growing up to be criminals?

Countries should produce the food that their population eats, and import as
little as possible.
To what extent do you agree or disagree? Give reasons, examples to your
answer.

.Some people believe that too many resources and attention are devoted to
the protection of wild animals and birds.
To what extent do you agree or disagree?

Most people these days prefer getting news online to reading newspapers or
watching TV.
Do you think it is a positive development?

The most effective way to solve traffic and transport problems in the cities is
to discourage people from the suburbs or the countryside from moving to the
cities. To what extent do you agree or disagree?

Rich countries often give financial aid to poor countries, but it does not solve
poverty. So rich countries should give other types of help to poor countries
rather than financial aid. To what extent do you agree or disagree?

.Today, more and more full time university students focus on other activities
rather than spend a lot of time studying. Some people think it is essential for
university students to be involved in other activities.

Some people think the government should not spend on international aid
because there are disadvantaged people in their country, such as the
unemployed and homeless. Do you agree or disagree?

Fast food is becoming one part of life everywhere; this has bad effects on
our lifestyles and diet.
Do you agree or disagree?

سعی کنید برای هر یک از تسک های بالا نوع مقاله را تشخیص دهید و شروع به نوشتن plan کنید. سپس آن را به یک مقاله ی کامل گسترش دهید. زمان بندی دقیق نیز مهم است. سری مطالب زیر می تواند به شما در نوشتن مقاله ی تسک دوم کمک کند:

نکات رایتینگ آیلتس، تسک دوم (24): conclusion در مقالات discussion

نکات رایتینگ آیلتس : تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک (18)

 

Leave A Reply