موضوعات رایج در رایتینگ آیلتس : work and careers

موضوعات بخش دوم مصاحبه آیلتس

موضوعات رایج در رایتینگ آیلتس

با نگاهی به سؤالات آزمون های قبلی می بینیم که چند موضوع همیشه در حال تکرارند. یکی از این موضوعات رایج در رایتینگ آیلتس صحبت در مورد work and careers است. ممکن است تسک بصورت های مختلفی مطرح شود. برای مثال ممکن است از شما یک agree/disagree essay یا یک discussion essay خواسته شود. به هر صورت، اگر شما بر روی این موضوع و واژگان مناسب آن تسلط داشته باشید این تسک را به راحتی پشت سر خواهید گذاشت. ناگفته نماند که باید با ساختار مناسب هر تسک از رایتینگ آیلتس نیز آشنا باشید.

 

راجع به موضوع work and careers بیشتر بدانیم

این موضوع شامل موضوعات کوچکتر زیر می شود:

Issues of opportunities and problems at work, ways of motivating and rewarding workers, the work/life balance, changes in patterns of jobs and work (for example, the growth in working from home), career choices and training, and occasionally the relationship between government and businesses or industries.

 

یک نمونه تسک

Some employers offer their employees subsidised membership of gyms and sports clubs, believing that this will make their staff healthier and thus more effective at work. Other employers see no benefit in doing so.
Consider the arguments from both aspects of this possible debate, and reach a conclusion.

توجه داشته باشید که این تسک به تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک مربوط است. برای پاسخ به آن باید بدانید چطور یک مقاله opinion-discussion بنویسید. (به زودی راجع به تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک مطالبی خواهیم گذاشت). همچنین باید واژگان مناسب در رابطه با این موضوع را بشناسید. یک نمونه پاسخ بند 9 در ادامه می خوانید. به واژگان پررنگ شده دقت کنید. از این واژه ها در اسپیکینگ هم می توانید استفاده کنید.

 

نمونه پاسخ بند 9

Employers are always seeking ways to enhance their employees’ productivity, and subsidising healthy pursuits may be one way of achieving this. There are arguments on both sides, however, which we will discuss here.

On the one hand, it might be said that if workers are fitter and less stressed, their working time will be more efficient, leading to higher levels of output and service. Furthermore, the work/life balance of the staff will hopefully be improved, because their leisure time will be more fulfilling. This may even be more motivating than pay increments, perks, or financial rewards such as bonuses or incentives which may be hard to attain. Finally, feeling healthier may lead to better job satisfaction which is in itself a motivating factor.

Conversely, the problem with such leisure-based subsidies is that their efficacy is virtually impossible to quantify. For example, with target-related payments, employers can at least see whether the objectives are reached or not. It might also be said that, if this budget was spent on (for instance) on the job training or day release programmes, the employees would achieve better career progression and have better job prospects. These matters are all easier to measure, especially in performance reviews and appraisals, and may even help to reduce the risk of redundancy if the company restructures, downsizes or outsources its workforce.

Overall, it seems that, while health-related subsidies are superficially attractive, the lack of measurability is a substantial drawback. Spending funds on ongoing training would appear to be a better use of company or Human Resources budgets.

یک نکته

اگر تعداد واژه های جدید موجود در متن بالا برای شما زیاد است، سعی نکنید همه آنها را به یکباره حفظ کنید. آنها را یادداشت کنید و با خواندن مثال های زیاد برای هریک با نحوه کاربرد آن آشنا شوید تا بتوانید از هر واژه به درستی استفاده کنید. در بخش های بعدی موضوعات رایج در رایتینگ آیلتس به سراغ چند موضوع دیگر می رویم.

مطالب زیر می تواند برایتان کمک کننده باشد:

نکات رایتینگ آیلتس :تسک دوم رایتینگ آیلتس جنرال
۱۰ سؤال رایج در مورد بخش رایتینگ آیلتس
نکات رایتینگ آیلتس : رایتینگ آیلتس جنرال ، تسک اول

Leave A Reply