موضوعات تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک در فبریه 2023

سؤالات آیلتس

مرور موضوعات اخیر آزمون های آیلتس چه فایده ای دارد؟

سؤالات آیلتس، در بخش های مختلف، در قالب یک سری موضوعات رایج طرح می شوند. در بعضی دوره ها یک سری موضوعات رایج تر می شوند. اگر به زودی قصد شرکت در آزمون آیلتس را دارید، خوب است موضوعات و سؤالات آزمون های اخیر را مرور کنید چراکه ممکن است از موضوعات مشابه برای آزمون شما نیز استفاده شود. داشتن ایده برای هر موضوع و لغات و عبارات مناسب برای بیان آن ایده ها بسیار مهم است. در این مطلب، برخی از موضوعات تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک که در آزمون های ماه فبریه 2023 استفاده شده است را مرور می کنیم.

 

موضوعات تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک، فبریه 2023

-Today, many people do not know their neighbors.

What problems does this cause?

What can be done about this?

-Nowadays, not enough students choose science subjects at university in many countries.

Why is this?

What effects does this have on society?

-Some people feel that cities should allow for spaces for graffiti while others feel it should be banned.

Discuss both sides and give your own opinion.

-In many countries, people increasingly talk about money such as how much they earn or how much they pay for things in their daily conversations.

Why?

Is this a positive or negative trend?

مطالب زیر نیز مفیدند:

لغات آیلتس و تافل : کلمات و اصطلاحات موضوع موسیقی

سؤالات تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک در آزمون های ژانویه ۲۰۲۳

Leave A Reply