لغات ضروری آیلتس و تافل ، واژه های موضوع advertising

لغات ضروری آیلتس و تافل

اهمیت لغات در آزمون های آیلتس و تافل

لغت مهمترین واحد زبانی است. بنابراین، برای سنجش دانش زبانی یک فرد، یکی از مهمترین فاکتورها، دایره ی واژگانی است. به همین دلیل است که در تمامی آزمون های بین المللی زبان انگلیسی نیز یکی از معیارهای نمره دهی، دانش داوطلب از کلمات زبان مقصد است. در هر چهار بخش آیلتس و تافل، دایره واژگانی شما به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد سنجش قرار می گیرد. پس برای گرفتن یک نمره خوب، می بایست دایره واژگانی خود را درباره ی موضوعات مختلف، به ویژه موضوعات رایج در این آزمون ها، گسترش دهید. در این مطلب، به سراغ لغات ضروری آیلتس و تافل برای موضوع رایج advertising می رویم.

 

لغات ضروری آیلتس و تافل ، موضوع Advertising

چگونگی به کار بردن در بافت مناسب، دیکته کلمه، و تلفظ صحیح کلمات و عبارات زیر را بیاموزید تا بتوانید درباره موضوع advertising به خوبی بنویسید یا صحبت کنید.

(TV) commercials

Ad/advert/advertisement

advertising agency

product placement

celebrity endorsement

place an advertisement

prime time

commercial breaks

commercial channels

classified ads

word of mouth

marketing

marketing man/woman

online marketing

branding

brand awareness

brand loyalty

launch a new product

target audience

commercial jingle

to promote a service/product

 

اگر کلمات دیگری نیز درباره این موضوع می دانید، در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

 

مطالب زیر نیز مفیدند:

تجربه آزمون آیلتس آکادمیک امین،زبان آموز درخت جاویدان، نمره ۸

لغات رایتینگ آیلتس و تافل :اصطلاحات پرکاربرد در نگارش مقاله

Leave A Reply