لغات رایج آیلتس برای موضوع artificial intelligence

لغات رایج آیلتس

با وجود اینکه دایره واژگانی شما در بخشی جدا مورد ارزیابی قرار نمی گیرد، اما یکی از چهار معیار نمره دهی در بخش های اسپیکینگ و رایتینگ به واژگان و اصطلاحات اختصاص دارد. در بخش های لیسنینگ و ریدینگ نیز شما به طور غیرمستقیم یا مستقیم می بایست با اتکا بر لغاتی که می دانید به سؤالات پاسخ دهید. یکی از روش های تقویت دایره واژگانی انگلیسی برای آزمون آیلتس، یادگیری لغات رایج آیلتس به طور موضوعی و دسته بندی شده است. 

امروز به سراغ موضوع artificial intelligence می رویم که این روزها خیلی سروصدا به پا کرده است. در پایان نیز چند نمونه از سؤالات مرتبط با این موضوع در بخش های اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس را خواهید دید.

یادگیری لغات رایج آیلتس برای موضوع artificial intelligence

کلمات زیر به شما کمک می کند تا بتوانید درباره موضوع هوش مصنوعی راحت تر به زبان انگلیسی صحبت کنید. برای شما این لغات را معنی نکرده ایم تا خود با جستجو در گوگل جملات و تصاویر مرتبط را بیابید و بهتر یاد بگیرید.

Artificial Intelligence (AI)

NLP (natural language programming)

chatbot

bot

technophile

tech-savvy

technophobe

high tech

outdated

upgrade

state-of-the-art

obsolete

transform

computer literate

boot up

crash

labor-saving device

microchip

gadget

user friendly

the digital age

machine learning

deep learning

sophisticated

algorithm 

self-driving cars

apocalypse

automation

autonomous 

programming 

evolution

revolution

skeptical

misuse

اگر لغات مرتبط دیگری می شناسید، در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

سؤالات آیلتس درباره موضوع هوش مصنوعی

بخش اسپیکینگ:

Are you interested in robots? why (not)?

Do you prefer robots to work at your home?

Do you like to have a car or take a taxi where a robot is the driver?

Do you think robots will replace human beings in the workplace?

Are you worried about losing your job to artificial intelligence?

بخش رایتینگ:

Some scientists believe that in the future computers will be more intelligent than human beings. While some see this as a positive development others worry about the negative consequences.

Discuss both views and give your opinion.

مطالب زیر نیز مفیدند:

دانلود کتاب سؤالات رایتینگ آیلتس، تسک دوم، سال ۲۰۲۲

لغات آیلتس برای موضوع رایج Globalization

 

Leave A Reply