لغات آیلتس برای موضوع animals and wildlife

لغات آیلتس برای موضوع animals and wildlife

چه سؤالاتی در قالب موضوع animal and wildlife در آزمون آیلتس ممکن است مطرح شود؟

موضوع animals and wildlife یکی از چند موضوع رایج آزمون آیلتس است که نه تنها در بخش های اسپیکینگ و رایتینگ، بلکه در بخش ریدینگ نیز با آن بسیار مواجه می شوید. بنابراین یادگیری لغات آیلتس برای موضوع animals and wildlife ضروری است. 

سؤالاتی که در بخش های اسپیکینگ در قالب این موضوع مطرح می شوند اغلب درباره ی نگهداری از حیوانات خانگی، مواجه شدن با یک حیوان وحشی، ترس از حیوانات و مواردی از این دست است که بیشتر به تجربیات شخصی شما بر میگردد. اما در بخش رایتینگ، سؤالات مرتبط با موضوعات محیط زیستی هستند. برای مثال، حیوانات در حال انقراض، زیستگاه حیوانات، نقش انسان در تخریب حیات وحش و مواردی از این دست. 

بنابراین، بهتر است در کنار یادگیری لغات، برای این موضوعات ایده پردازی کنید.

لغات آیلتس برای موضوع animals and wildlife

Animal shelter

breed

cage

canines

companionable

curl up next to 

docile

domesticated

feathers

fur

coat

guide dog

hooves

claws

house-trained

reptiles

rodent

mammals

species

stray

to be put down

to curb loneliness

to tame

to provide companionship

animal kingdom

animal lover

animal rights

battery farming

amphibians

sealife

breed in captivity

brink of extinction

endangered species

carnivores

conservation

nocturnal animals

natural habitat

ecosystem

exotic animals

free range animal

fangs

herbivores

marsupials

mating season

pest

poaching

predator

prey

crustaceans 

roam

safari

venomous 

لغات و اصطلاحات مرتبط دیگر را شما در بخش نظرات اضافه کنید.

مطالب زیر نیز مفیدند:

پیشبینی موضوعات اسپیکینگ آیلتس ۲۰۲۴: ژانویه تا آپریل

دانلود مجله آموزش زبان Learn Hot English

Leave A Reply