سوالات تسک اول و دوم رایتینگ آیلتس، آپریل ۲۰۲۳

سؤالات رایتینگ آیلتس

برای انجام بخش رایتینگ آیلتس چقدر زمان دارید؟

بخش رایتینگ آیلتس شامل دو تسک می شود که برای انجام هر دو یک ساعت زمان دارید. تسک اول بیست دقیقه زمان میبرد و تسک دوم چهل دقیقه. همانطور که از زمان بندی مشخص است، تسک دوم دو برابر تسک اول امتیاز دارد. برای اینکه بتوانید زمان خود را مدیریت کنید، لازم است پیش از شرکت در آزمون با انجام سوالات تسک اول و دوم رایتینگ آیلتس در آزمون های اخیر خود را آماده کنید.

مرور سوالات اخیر همچنین به شما کمک میکند تا با موضوعات رایج در آزمون های آیلتس آشنا شوید و بتوانید به راحتی حین آزمون ایده پردازی کنید.

سوالات تسک اول و دوم رایتینگ آیلتس، آپریل ۲۰۲۳

سوالات تسک دوم آکادمیک

یک مقاله 250 کلمه ای برای هریک از موضوعات زیر بنویسید.

  • Many today feel that attention spans are becoming shorter due to the prevalence of social media.

To what extent do you agree or disagree?

  • Some believe that students should begin learning a language very early in school while others think these subjects should be taught later.

Discuss both sides and give your own opinion.

 

  • To what extent do you agree or disagree?

Some feel that students should not have to take standardized tests in school.

سؤالات تسک اول آکادمیک

یکی گزارش 150 کلمه ای برای هر یک از تصاویر زیر بنویسید.

سوالات تسک اول
سوالات تسک اول

 

سوالات تسک اول
سوالات تسک اول

 

مطالب زیر نیز مفیدند:

سؤالات بخش نوشتاری آیلتس در ماه مارس ۲۰۲۳ ، تسک دوم آکادمیک
دانلود رایگان مجله انگلیسی New Scientist ، آپریل 2023

 

Leave A Reply