سؤالات تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک در آزمون های ژانویه 2023

سؤالات آیلتس

تسک اول آیلتس مهمتر است یا تسک دوم؟

فارغ از اینکه آیلتس شما جنرال است یا آکادمیک، دو تسک در بخش رایتینگ وجود دارد. تسک اول یک نامه در آزمون جنرال است و یک گزارش (توصیف گراف) در آزمون آکادمیک است. برای هر دوی این ها بیست دقیقه فرصت دارید. اما تسک دوم در هر دو نوع آزمون یک مقاله است که برای نگارش آن 40 دقیقه زمان دارید. همانطور که از زمانبندی نیز می توان دریافت، امتیاز تسک دوم دو برابر امتیاز تسک اول است. بنابراین، منطقی تر آن است که وقت بیشتری برای آماده سازی خود برای نوشتن یک مقاله مناسب صرف کنید. مرور سؤالات تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک و جنرال در آزمون های اخیر به شما کمک می کند تا برای موضوعات مختلف آشنا شوید.

در ادامه، نمونه سؤالات مربوط به تسک دوم آکادمیک را که در آزمون های ژانویه 2023 مورد استفاده قرار گرفته اند با هم مرور می کنیم.

 

سؤالات تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک، ژانویه 2023

  • Some think newspapers are the best method for reading the news while others think other media is better.

Discuss both sides and give your own opinion.

  • Some believe that new science related to criminal forensics should be used to look at old cases.

To what extent do you agree or disagree?

  • Car ownership has increased so rapidly over the past thirty years that in many cities around the world there are constant traffic jams.

How true do you think this statement is?

What measures can governments take to discourage people from owning cars?

  • Some countries have legal ages at which people can drink. Other countries believe not have strict laws is a better policy.

Discuss both sides and give your own opinion.

مطالب زیر نیز مفیدند:

تجربه آزمون آیلتس آکادمیک امین،زبان آموز درخت جاویدان، نمره ۸

پیشبینی موضوعات رایتینگ آیلتس برای ژانویه تا آپریل ۲۰۲۳

 

 

Leave A Reply