سؤالات اخیر رایتینگ آیلتس : تسک دوم در ماه آگوست سال 2022

سؤالات بخش نوشتاری آیلتس

رایتینگ آیلتس آکادمیک

در تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمی، یک موضوع برای نوشتن یک مقاله 250 کلمه ای به شما داده می شود. این موضوعات معمولا آکادمیک هستند و باید در 40 دقیقه مقاله خود را تکمیل کنید. ایده پردازی خوب، در کنار ساختهای گرامری و واژگان متنوع و مناسب، برای گرفتن نمره خوب اهمیت دارد. برای اینکه مشکل ایده پردازی نداشته باشید، بهتر است موضوعات اخیر را مرور کنید و سعی کنید برای هر یک ایده پردازی کنید یا در اینترنت سرچ کنید تا به دانش خود در آن زمینه خاص بیافزایید. در ادامه، سؤالات اخیر رایتینگ آیلتس در ماه آگوست 2022 را باهم مرور می کنیم.

 

سؤالات اخیر رایتینگ آیلتس ، آگوست 2022

-There is more and more outrage and anger common in society today.

Why is this?

Is this a positive or a negative development?

 

-Older people often choose to spend money on themselves (e.g. on holidays) rather than save money for their children after retirement.

Is this a positive or negative development?

 

-Many governments think that economic progress is their most important goal. Some people, however, think that other types of progress are equally important for a country.

Discuss both these views and give your own opinion.

 

-Some people believe that increasing tax on various industries will reduce pollution whereas others believe that there are better alternative ways.

Discuss both the view and give your opinion.

 

-Young people who commit crimes should be treated the same as adults by the authorities.

To what extent do you agree or disagree?

 

-In many countries, people now wear western clothes such as suits and jeans rather than traditional clothing.

Why is this the case?

Is this a positive or negative development?

مطالب زیر را از دست ندهید:

 

دانلود آخرین نسخه از مجله Reader’s Digest, July, 2022

جدیدترین سؤالات رایتینگ آیلتس : تسک دوم آکادمیک در ماه جولای ۲۰۲۲

Leave A Reply