رایتینگ آیلتس : شروع جملات در مقالات تسک دوم آیلتس (2)

سؤالات رایتینگ آیلتس سپتامبر

تسک دوم رایتینگ آیلتس

در تسک دوم رایتینگ آیلتس، هم در جنرال و هم در آکادمیک، شما می بایست یک مقاله بنویسید. تمرین بیشتر باعث می شود بهتر بتوانید نوع مقاله ی مناسب تسک را تشخیص دهید و بهتر بنویسید. در مقالات argumentative نیز شما باید یک بند introduction، دو یا سه بند اصلی و بدنه و یک بند conclusion داشته باشید. در قسمت قبلی راجع به شروع جملات در مقالات تسک دوم آیلتس صحبت کردیم و چند روش برای شروع جمله در بند introduction معرفی کردیم. در این قسمت به سراغ بدنه می رویم.

 

شروع جملات در بدنه اصلی مقالات تسک دوم آیلتس

در پاراگراف های بدنه، شما باید شروع به ساپورت کردن نظر خود کنید. اولین جمله در هر بند اصلی و بدنه، topic sentence است که می توانید برای شروع آن از نمونه زیر کمک بگیرید:

Firstly, it must be recognized that….

پس از این جمله ی ابتدایی، شما بایستی یک مثال برای آن بزنید تا بتوانید topic sentence را ساپورت کنید. شروع این جمله ی مثال آسان است.

For example/instance…

Take …., for example. …

this is evidenced by…

…… plays a good example here.

 

پس از اینکه مثال را توضیح دادید، نوبت به discussion sentence می رسد. در این جمله (یا جملات) باید نشان دهید که چظور مثال نظر شما و topic sentence را ساپورت می کند. برای شروع آن می توانید از نمونه های زیر کمک بگیرید:

this example clearly shows…

This example makes it clear that…

when looking at this example, it is obvious that …

clearly …

و در پایان هر بند اصلی، یک جمله ی پایانی وجود دارد که به آن concluding sentence گفته می شود. این جمله باید ارتباط این پاراگراف را با موضوع کلی مقاله مشخص کند. نمونه های زیر می توانند به شما کمک کنند که جمله ی پایانی خوبی برای بند اصلی بنویسید:

thus, it must be concluded that …

The link between ….and…. is thus clear.

سپس به سراغ بند اصلی دوم می روید. فرآیند آن شبیه به بند اصلی اول است اما برای topic sentence می توانید از نمونه های زیر کمک بگیرید. این بستگی دارد که ارتباط این بند با بند قبلی چگونه است.

Further, …

in addition to this,…

However, this is not the case for…

Although this may be true,…

On the other hand,…

در قسمت بعدی راجع به بند conclusion صحبت خواهیم کرد.

Leave A Reply