رایتینگ آیلتس : بیان نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

سؤالات آیلتس

تسک دوم رایتینگ آیلتس

همانطور که می دانید، چه در آیلتس آکادمیک و چه جنرال، تسک دوم رایتینگ از شما می خواهد یک essay بنویسید. این تسک دو برابر تسک اول امتیاز دارد و همچنین زمان انجام آن نیز دو برابر تسک اول است (40 دقیقه).  در این مطلب قصد داریم در مورد بیان نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس صحبت کنیم و به سوالاتی در این زمینه پاسخ دهیم.

نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

برای این موضوع لازم است پاسخ سه سوال زیر را بدانید.

 

آیا لازم است نظر شخصی ام را بنویسم؟

جواب این سوال ساده است. برای اینکه بفهمید آیا لازم است نظر خودتان را بنویسید یا خیر باید صورت تسک را با دقت بخوانید. برای مثال وقتی در صورت تسک از شما پرسیده می شود که با این جمله موافق هستید یا مخالف، مسلما باید نظرتان را بیان کنید. 

 

آیا می توانم از I و My استفاده کنم؟

اگر در تسک از شما خواسته شده که نظرتان را بیان کنید، راه دیگری جز استفاده از این کلمه ها ندارید! در واقع اگر تسک از شما نظرتان را پرسیده باشد، مصحح در متن شما به دنبال این کلمات خواهد گشت.

اما اگر تسک شما از نوع مقالاتی بود که نیازی به نظر شخصی شما نداشت، نباید نظرتان را بیان کنید و در نتیجه نباید از این کلمات نیز استفاده کنید.

 

نظر شخصی ام را به چه نحوی بیان کنم؟

برای اینکه نظرتان را بازگو کنید راه های مختلفی وجود دارد. اما باید توجه داشت که در رایتینگ آیلتس کمی باید به روش بیان خود دقت کنید. برای مثال، روش های زیر را در نظر بگیرید:

To my mind

I reckon

I suppose

In my belief

In my view

In my idea

In my opinion

I think/ believe

As far as I am concerned

From my perspective

If you ask me, I think

این ها بصورت رایج در مقالاتی که توسط داوطلبان نوشته می شود، به کار می رود. اما تمامی آنها مناسب نیستند. حتی برخی، همانطور که ممکن است متوجه شده باشید، اشتباه اند.

تسک دوم رایتینگ آیلتس یک متن رسمی باید باشد، بنابراین به کار بردن phrase های غیررسمی توصیه نمی شود. از میان فهرست بالا، آنهایی که با رنگ نارنجی مشخص شده اند، غیررسمی اند و نباید در تسک دوم رایتینگ آیلتس به کار برده شوند. می توانید در بخش اسپیکینگ آیلتس از آنها استفاده کنید. 

همچنین برخی از phrase ها به اشتباه در ذهن زبان آموزان جا افتاده است، آنها را با رنگ قرمز مشخص کرده ایم. از این phrase ها نباید استفاده کنید چرا که به لحاظ گرامری اشتباه اند.

تنها phrase هایی که مناسب اند، با رنگ سیاه مشخص شده اند. همچنین می توانید از I agree or I disagree نیز استفاده کنید.

 

مطالب زیر نیز در این رابطه مفید اند:

یک نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 همراه با پاسخ Band 9
عبارات محاوره ای نامناسب برای بخش رایتینگ

Leave A Reply