رایتینگ آیلتس آکادمیک، تسک دوم (26) : اهمیت پاراگراف بندی

جزئیات در ساپورت ایده ها

Tip 13: paragraphing

همانطور که می دانید مقاله ای که می نویسیم باید در چند پاراگراف خلاصه شود. اما مساله پاراگراف بندی در رایتینگ آیلتس و یا هر آزمون زبان دیگری، بسیار مهم است. توصیف بنداسکور های آیلتس به خوبی اهمیت آن را برایمان مشخص کرده است. به توصیفات زیر توجه کنید:

Coherence and cohesion: paragraphing

Band 5: may not write in paragraphs or paragraphing may be inadequate

Band 6: uses paragraphing but not always logically

Band 7: presents a clear central topic within paragraph

حال که از اهمیت این موضوع باخبر شدیم، نکات زیر را در نظر داشته باشید.

 

پاراگراف بندی در رایتینگ آیلتس

باتوجه به توصیفات بالا، اگر نمره ای بالای 7 می خواهید باید چند نکته را همواره رعایت کنید.

  1. در بندهای بدنه ی مقاله تان، جزئیات را دست کم نگیرید. جزئیات برای ساپورت کردن ایده و موضوعی که مطرح شده لازم است. بنابراین اگر می خواهید برای مثال چند راه حل ارائه کنید، تنها به فهرست کردن راه حل ها نباید بسنده کرد. باید یک به یک آن ها را ذکر کنید و پس از هریک آن را به گونه ای ساپورت کنید. برای مثال می توانید از این بنویسید که چرا ممکن است چنین راه حلی کارگر بیوفتد.
  2. در مورد استفاده از conjunction یا کلمات ربطی مانند moreover, however و غیره احتیاط کنید. در اکثر نوشته ها نویسنده فکر می کند اگر از آنها به وفور استفاده کند از معیار coherence نمره بالایی می گیرد. در صورتی که استفاده بیش از حد از آنها باعث کم شدن نمره شما می شود.
  3. مساله دیگری که به نکته شماره دو نیز مربوط می شود این است که بعد از conjunctionهایی چون moreover شما باید یک نکته کناری و نه اصلی مطرح کنید. موضوع اصلی نیازی به کاربرد چنین کلمات ربطی ندارد. 
  4. توجه داشته باشید که در هر پاراگراف تنها و تنها یک موضوع اصلی را مورد بحث قرار دهید. برای طولانی تر شدن و تکمیل بند بایستی یک نکته کناری اضافه کنید.
  5. استفاده از مثالهایی از زندگی شخصی خوب است و می تواند نشان دهد که نویسنده متن را صادقانه نوشته است. اما باید در نظر داشته باشید که این داستانهای شخصی نباید به گونه ای باشند که موضوع مقاله را بی اهمیت جلوه دهد.
  6. ایده هایتان را گسترش دهید. گاهی نویسنده تنها به مشکلی که در تسک توصیف شده می پردازد و به شکل های گوناگون آن را بازگو می کند. باید توجه داشته باشید که از تکرار بدیهیات بپرهیزید. تسک از شما خواسته راه حل ارائه کنید.

این نکات را بخاطر داشته باشید. در قسمت بعد راجع به جزئیاتی که برای ساپورت ایده ها می توانیم استفاده کنیم بیشتر بحث می کنیم.

 

قسمت 25: قطعیت در رایتینگ آیلتس

Leave A Reply