رایتینگ آیلتس آکادمیک، تسک دوم (25) : مسأله قطعیت یا certainty

جزئیات در ساپورت ایده ها

Tip 12: Certainty

تا کنون در قسمت های پیشین به ساختار مقاله و بایدها و نبایدهای ساختاری اشاره کردیم. از این پس به سراغ نکاتی اضافی می رویم که می توانند به بهتر شدن مقاله شما بسیار کمک کنند. این قسمت به مسأله ی قطعیت در تسک دوم رایتینگ آیلتس اختصاص یافته است.

 

قطعیت در تسک دوم رایتینگ آیلتس

به نمونه های زیر نگاهی اندازید. چه ایرادی می توان در آنها دید؟

Road accidents are the result of reckless driving.

Smoking causes a slow and painful death.

Artists perform no useful tasks.

Space missions allow humankind to meet ET.

مسلما تمامی این جملات به لحاظ گرامری صحیح هستند. مشکل آنها در قطعیت بی جاست. هنگامی که نویسنده شروع به نوشتن از موضوعی که قطعی نیست می کند باید جمله و واژگان خود را با دقت انتخاب کند تا جملات بی پایه و اساس نباشند و استدلال را زیر سوال نبرند. تنها زمانی که از یک حقیقت علمی و محض صحبت می کنید می توانید از قطعیت صد در صدی در نوشتن جملات بهره گیرید. حال چطور می توان قطعیت جملات را کاهش داد؟

عدم استفاده بیش از حد از برخی واژگان

یکی از راحت ترین روش ها برای اجتناب از قطعیت بی مورد کم کردن استفاده از واژگان مربوط به شمار، بسامد و احتمال است:

number: many, most, almost all

frequency: frequently, mostly, almost always

probability: is likely to, may well, probably

استفاده از واژگان مناسب

واژگان مناسب نسبت به جمله شما ممکن است متفاوت باشد. اما استفاده از افعال modal مربوط به احتمال و امکان یکی از راحت ترین روش هاست. برای مثال جمله زیر صورت اصلاح شده ی یکی از جملات بالاست:

Smoking carries the significant risk of getting pulmonary disease, which may lead to a painful and slow death.

 

در قسمت بعد راجع به سازماندهی پاراگراف های  مقاله بیشتر صحبت می کنیم.

 

مطالب زیر نیز مفیدند:

گرامر پیشرفته: Above or over
پاسخ دادن به سوالات اسپیکینگ آیلتس با توجه به گرامر

Leave A Reply