تکنیک های ایده پردازی در تسک دوم رایتینگ آیلتس : چهار روش اصلی

تکنیک های ایده پردازی

تسک دوم رایتینگ آیلتس

در تسک دوم رایتینگ آیلتس، شما 40 دقیقه فرصت دارید تا برای موضوعی که در تسک به شما داده شده، یک مقاله در حد 250 کلمه بنویسید. این موضوع برای آیلتس جنرال، عمومی تر است و در آیلتس آکادمیک علمی ترست. یکی از مشکلات اصلی که وقت شما را هدر خواهد داد، ایده پردازی برای موضوع است. در ادامه چهار مورد اصلی از تکنیک های ایده پردازی در تسک دوم رایتینگ آیلتس را مرور میکنیم.

 

تکنیک های ایده پردازی در رایتینگ آیلتس

1- اولین مورد، مرور موضوعات رایج در چند سال اخیر برای بخش رایتینگ است. موضوعات رایج را مرور کنید و برای هر یک ایده پردازی کنید. از انجایی که سر جلسه آزمون نیستید، راحت تر می توانید ایده پردازی کنید و همچنین می تواند در مورد آن موضوع با دوستان خود نیز صحبت کنید و ایده بگیرید.

2- بارش فکری و یا نقشه ذهنی. هر یک از اینها می تواند به شما در تولید ایده جدید کمک کند. در بارش فکری، شما کلمه اصلی موضوع را می نویسید و سپس هر کلمه مرتبط با آن را فهرست میکنید. سپس از ارتباط میان آن کلمات با موضوع اصلی می توانید ایده های جدید بسازید. در نقشه ذهنی، شما به جای نوشتن کلمات مرتبط، ایده های مختلف را می نویسید. سپس می توانید بر پایه ی آنها ایده جدید بسازید یا همان را گسترش دهید.

3- این شش سوال را از خود در رابطه با موضوع بپرسید: چه کسی؟ چرا؟ چه موقع؟ چه چیزی؟ کجا؟ چطور؟ پاسخ به این سوالات به شما کمک میکند تا ایده های جدید به ذهنتان برسد.

4- یکی از موانع در ایده پردازی، داشتن استرس و تحت فشار زمانی بودن است. برای اینکه بتوانید راحت تر ایده پردازی کنید، خود را از چارچوب آزمون جدا کنید. چشمانتان را ببندید و فکر کنید که این سوال را دوستتان از شما پرسیده است. چه جوابی برای او دارید؟ این نوع از تفکر غیررسمی باعث می شود ذهن تان نسبت به مساله بازتر شود و راحت تر ایده سازی کند.

 

مطالب زیر نیز مفیدند:

کتاب الکترونیکی بمباران ایده ها: چگونه برای تمامی موضوعات بخش مقالات آیلتس ایده داشته باشیم

سؤالات تسک دوم رایتینگ آیلتس : نمونه سؤالات در ژانویه ۲۰۲۲

Leave A Reply