نکات رایتینگ آیلتس : تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک (16)

جزئیات در ساپورت ایده ها

Tip 8: Essay Coherence: Balance

در قسمت های پیشین در رابطه با چگونگی ایجاد coherence در رایتینگ آیلتس صحبت کردیم (لینک ها در پایین صفحه موجود است). در این قسمت به سراغ بعد دیگری از coherence می رویم. ایجاد توازن در رایتینگ آیلتس به پیوستگی آن کمک می کند. همچنین، از آنجایی که توازن یا balance رابطه مستقیمی با پاسخ به تسک دارد، بر امتیاز شما از معیار task response نیز موثر است.

 

توازن در رایتینگ آیلتس

معمولا ساختاری که داوطلبان برای نوشتن مقاله خود در رایتینگ آیلتس انتخاب می کنند به شرح زیر است:

p1. giving opinion

p2. reason 1

p3. reason 2

p.4 reason 3

p5. conclusion

این ساختار ایرادی ندارد و اگر خوب نوشته شود ممکن است نمره بالایی نیز کسب کند. اما در نوشتن مقاله ای خوب در این قالب سه مشکل سر راه شما قرار می گیرد که معمولا باعث می شود نمره خوبی نگیرید:

  1. برای کسانی که نویسنده خیلی ماهری نیستند، نوشتن سه دلیل قوی برای یک نظر کار بسیار دشواری خواهد بود. از این رو به تکرار استدلال، ساختارهای گرامری و واژگان روی می آورند.
  2. این ساختار مقاله تنها یک طرف از مساله را بررسی می کند. این باعث می شود نوشته شما خیلی عمیق نباشد و استدلالتان نابالغ جلوه کند. خواننده می تواند خیلی سریع به دلایلی فکر کند که نظر مخالف شما را ساپورت می کند. این باعث می شود نمره خیلی بالایی از معیار task response نگیرید.
  3. تقریبا در تمامی تسک ها از شما خواسته می شود که هر دو طرف مساله را مورد بحث قرار دهید و خود یک طرف را بعنوان نظرتان انتخاب کنید. پس اگر به ساختار بالا تکیه کنید، بخشی از تسک را نادیده گرفته اید.

پس چطور توازنی براقرار کنیم که بتوانیم بدون مشکلات بالا یک نمره خوب بگیریم؟

ایجاد توازن

برای ایجاد توازن بهتر است از ساختار زیر استفاده کنید:

p1. giving opinion

p2. reason 1

p3. support reason 1

p4. Although (other side to reason 1), (counter-argument to this)

p5. conclusion

  • در نوشتن پاراگراف چهارم به یاد داشته باشید که باید حتما مشخص کنید این دلیلی برای ساپورت نظر خود شما نیست. پس مطمئن شوید که خواننده متوجه می شود this is a reason for other people’s idea
  • همچنین به خاطر داشته باشید که دلیلی که برای طرف دوم مساله می آورید نباید خیلی قوی باشد چراکه نظر شما را زیر سوال می برد! بهتر است برای ضعیف نشان دادن آن تعداد کسانی که به آن باور دارند را کم نشان دهید (some people …).
  • در پاراگراف چهارم پس از مطرح کردن دلیل برای طرف دیگر مساله، سعی کنید دلیلی بیاورید که آن دلیل را رد کند. به بیان دیگر counter-argument داشته باشید تا نظر خودتان زیر سوال نرود.

 

 

دیگر مطالب مربوط به coherence

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

قسمت پانزدهم

 

Leave A Reply