تسک دوم رایتینگ آیلتس : سؤالات ماه آگوست 2021 از تسک دوم رایتینگ

سؤالات ماه آگوست 2021 از تسک دوم 

تسک دوم رایتینگ آیلتس

همانطور که میدانید در تسک دوم شما باید یک مقاله بنویسید و برای نوشتن یک مقاله فقط واژه و گرامر کافی نیست، باید بتوانید در کنار ساختار درست، ایده های خوبی نیز ارائه کنید تا مهارت های زبانی خود را به رخ بکشید. بهترین روش برای آشنایی با موضوعات، مرور نمونه سؤالات گذشته است. در این بخش سؤالات ماه آگوست 2021 از تسک دوم رایتینگ آیلتس را مرور می کنیم.

 

سؤالات ماه آگوست 2021 از تسک دوم

-In many situations, people who break the law should be warned instead of punished.

To what extent do you agree or disagree?

-Some people think employers should not care about the way their employees dress, but the quality at work.

To what extent you agree or disagree?

-Some people focus on news in their own country, while others think it is more important to be aware of international news.

Discuss both views and give your opinion.

-Some people think that governments should give financial support to creative artists such as painters and musicians. Others believe that artists should be funded by alternative sources.

Discuss both views and give your own opinion.

-Some people think that because children find subjects such as mathematics and philosophy difficult, they ought to be optional instead of compulsory.

To what extent do you agree?

-Some people think children should have the freedom to make mistakes, while other people believe that adults should prevent children from making mistakes.

Discuss both sides and give your opinion.

-Globalization is positive for economies but its negative sides should not be ignored.

To what extent do you agree or disagree?

-Although more and more people read news on the Internet, newspapers will remain the most important source of news for the majority of people.

To what extent do you agree or disagree?

-Some believe children should be taught to give speeches and presentations in school.

Why is this?

Should this be taught in schools?

-Many students find it difficult to focus or pay attention at school nowadays.

What are the reasons for this?

What can be done to solve this problem?

مطالب زیر را از دست ندهید:

نمونه سؤال اخیر تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک : جون-سپتامبر 2021

مصاحبه ی کامل آیلتس از آزمون های اخیر: June, 2021, social media

سؤالات اخیر رایتینگ تافل : بخش independent writing ماه جولای 2021

Leave A Reply