نکات رایتینگ آیلتس : تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک (6)

جزئیات در ساپورت ایده ها

Tip 4: What style of writing should you choose?

مطمئنا می دانید که باید به سبک رسمی بنویسید. در اینجا به رسمی و غیررسمی بودن نخواهیم پرداخت. اینکه از چه سبک نوشتاری ای در تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک استفاده کنید بسیار مهم است. هر کدام از شرکت کنندگان در آزمون آیلتس از یک کشور و فرهنگ متفاوتی هستند. اما از آنجایی که زبان انگلیسی زبان غربی است باید سعی کنید نوشتارتان، به لحاظ سبک و منطق آن، به سبک غربی نزدیک باشد. حالا ببینید چه سبکی مورد قبول غربی هاست.

سبک بیان در مقالات تسک دوم رایتینگ آیلتس

برای توضیح بهتر، مثال های زیر را بخوانید، کدام یک را ترجیح می دهید؟

تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک
تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هرکدامشان به نحوی خوب هستند. پاراگراف اول یک سری ساختارهای مشابه که حاوی یک نکته کامل واضح است را به صورت های مختلف تکرار می کند. پاراگراف دوم مثل یک خط مستقیم است. یک نکته واضح را در ابتدا بیان می کند، بصورت منطقی استدلالش می کند و در آخر دوباره آن را تکرار می کند. پاراگراف سوم مثل یک خط پیچ خورده است. نکته زیاد واضح نیست اما خلاقانه است و خواننده را وادار به تفکر می کند.

هرکدام از این سبک ها در فرهنگ های مختلف مورد قبول است. پاراگراف اول بیشتر مورد قبول سبک عربی است. پاراگراف دوم سبک غربی و پاراگراف آخر سبک آسیایی. پس چیزی که شما برای آیلتس نیاز دارید، سبک پاراگراف دوم است؛ مستقیم. با نگاهی به توصیفات بنداسکورهای آیلتس این را به روشنی می توان دریافت کرد:

  • Present a clear position
  • Sequence information and ideas logically
  • Present, extend and support main ideas
  • Present a clear central topic within each paragraph

پس هنگام تمرین و آماده سازی خود برای آزمون آیلتس، خود را عادت دهید به شیوه پاراگراف دوم بنویسید. در قسمت بعدی، شیوه سازماندهی کردن مقالات argument را به سبک مستقیم توضیح می دهیم.

مطالب زیر نیز ممکن است مفید باشد:

 

نکات رایتینگ آیلتس : رایتینگ آیلتس جنرال ، تسک اول

انواع سؤال در تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک

 

 

Leave A Reply