بخش ریدینگ آیلتس (آکادمیک و جنرال) : منابع و موضوعات رایج

نکات ریدینگ آیلتس

ریدینگ آیلتس

می دانید که در بخش ریدینگ آیلتس شما 60 دقیقه فرصت دارید تا سه متن با موضوعات متفاوت را بخوانید و به سوالات پاسخ دهید. این سوالات از انواع مختلف هستند. در پایان این مطلب لینک های مفیدی برای آشنایی بیشتر با انواع سوالات ریدینگ در آزمون آیلتس در اختیارتان گذاشته ایم. اما امروز می خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که برای آمادگی بهتر بخش ریدینگ آیلتس (آکادمیک و جنرال) چه منابعی را مطالعه کنیم و برای چه موضوعاتی آماده شویم.

 

منابع و موضوعات رایج اخیر در ریدینگ آیلتس (آکادمیک و جنرال)

بهترین روش برای تقویت مهارت ریدینگ خواندن متون متفاوت است. اما اگر میخواهید در آینده ی نزدیک در آزمون آیلتس شرکت کنید، منابع زیر را از دست ندهید. این منابع شامل مجلات و وبسایت های انگلیسی هستند که مقالات با موضوعات مختلفی را ارائه می کنند:

  • New Scientist
  • Scientific American and American Scientist
  • BBC News
  • The Economist
  • National Geographic
  • History Extra and History Net

موضوعات رایج در آیلتس آکادمیک

موضوعات زیر نیز در بخش ریدینگ آیلتس آکادمیک خیلی تکرار می شوند.

language

technology

crime

games

health and fitness

Dominant features of western countries

robots

skyscrapers

hardware

engine

famous personality

universities

neuroscience

TV addiction in students

Advantages and disadvantages of technology for students

light pollution

children’s language

Environment of different countries

Impacts of environment on human health

Specialties of different countries

skin unmasking

Impacts of China on youth of the world

story

Amateurs and their lifestyle

Art

waste management

Modern tools to detect crimes

immigrant problems

Villains and lessons taught by them

mental health

marine life

inventions

theorems

radiology

sports

Current happenings of any country

Issues observed in academic campus

Issues observed in student life

Teacher-student relation

موضوعات رایج در آیلتس جنرال

این موضوعات نسبت به آیلتس آکادمیک، عمومی ترند.

Child growth and learning

movies

pedagogy

space science

news

digitalization

employment

Places of tourist attraction

Employee benefits

Organizational management

leadership qualities

Strategic management

travel restrictions

Employee management

Communication improvement in an organization

Feedback policy in workplace

Domestic and international travel

working hours

workplace growth

Employee-employer relation

Organizational decency

managerial theory

recruitment

Clarity in HR policies

job satisfaction

work-life balance

Job-status in different country

business deals

social issues

Economic status of the company

Economy of the state or country

crisis management

Risk management plan

Issues in leadership

مطالب زیر را از دست ندهید:

ریدینگ آیلتس : با انواع سوالات و نحوه صحیح پاسخ به آنها آشنا شوید (۴)
نکات ریدینگ آیلتس : تکنیک keyword برای پیداکردن پاسخ صحیح
نکات بخش ریدینگ آیلتس : تکنیک fast and slow

Leave A Reply