افعال دو قسمتی : 100 phrasal verbs رایج در زبان انگلیسی

phrasal verbs رایج در زبان انگلیسی

افعال دو قسمتی

همان طور که می دانید، در انگلیسی محاوره ای بجای افعال تک بخشی، از افعال چند قسمتی یا phrasal verb استفاده میکنند. به طوری که اگر این افعال رایج را نشناسید درک مکالمات روزمره برایتان سخت می شود. در اینجا قرار است 100 phrasal verbs رایج در زبان انگلیسی را معرفی کنیم. آنها را در دیکشنری سرچ کنید و موارد استفاده ی آنها را یاد بگیرید.

 

phrasal verbs رایج در زبان انگلیسی

go on

carry out

set up

pick up

go back

come back

go out

point out

find out

come up

make up

take over

come out

come in

go down

work out

set out

take up

get back

sit down

turn out

take on

give up

get up

look up

carry on

go up

get out

take out

come down

put down

put up

turn up

get on

bring up

bring in

look back

look down

bring back

break down

take off

go off

bring about

go in

set off

put out

look out

take back

hold up

get down

hold out

put on

bring out

move on

turn back 

put back

go round

break up

come along

sit up

turn round

get in

come round

make out

get off

turn down

bring down

come over

break out

go over

turn over

go through

hold on

pick out

sit back

hold back

put in

move in

look around

take down

put off

come about

go along

look round

set about

turn off

give in

move out

come through

move back

break off

get through

give out

come off

take in

give back

set down

move up

turn around

get in

شاید معنی برخی ساده بنظر برسد، اما توصیه می کنیم که دیکشنری خود را چک کنید. گاهی معانی افعال چند فسمتی ربطی به صورت آن ندارد. همچنین بعضی از این افعال چندین معنی دارند.

مطلب زیر نیز مفید خواهد بود:

گرامر آیلتس و تافل : استفاده از for و to در جایگاه مناسب

نمونه سوالات بخش سوم اسپیکینگ آیلتس

Leave A Reply