اسپیکینگ آیلتس : چند phrase برای شروع پاسخ به سوالات مختلف

15 عبارت کاربردی برای اسپیکینگ آیلتس: Topic:Education

اسپیکینگ آیلتس

همانطور که می دانید بخش اسپیکینگ آیلتس به سه تسک مختلف تقسیم می شود. در بخش اول و سوم باید به سوالات مصاحبه گر بدون وقفه پاسخ دهید. بنابراین نیاز است که در ابتدای صحبت از چند phrase برای شروع پاسخ استفاده کنید تا برای خود زمان بخرید و پاسخ را در ذهن تان سازمان دهی کنید. در اینجا چند نمونه را فهرست می کنیم. توجه داشته باشید که این نمونه ها باید بصورت کاملا طبیعی و در جایگاه مناسب به کار روند.

 

چند phrase برای شروع پاسخ

The first thing I should mention is that …

The point I’d like to begin with is that…

I could start off by saying that …

My initial point would be that…

I need to start off by pointing out that…

The main thing you need to know is that…

I suppose I should begin by highlighting the fact that…

You may (or may not) be aware that in fact …

I really need to kick off with the point that…

Phrases for Liking

Well in general I would say that…

Actually I suppose that for the most part I’d probably say that…

well, to be honest I should really say that…

Of course I think I’d have to say that…

Certainly I would definitely say that..

Well, I guess I would certainly say that…

مطالب زیر نیز مفیدند:

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس ملیکا
افزایش نمره رایتینگ آیلتس و تافل با استفاده از Parallel Structure

Leave A Reply