اسپیکینگ آیلتس : چند نکته برای تلفظ بهتر در مصاحبه آیلتس

تقویت تلفظ انگلیسی

اسپیکینگ آیلتس

می دانید که در بخش اسپیکینگ آیلتس، به جز grammar, vocabulary, fluency and coherence، تلفظ شما هم مورد ارزشیابی قرار می گیرد. برای گرفتن نمره بهتر از این فاکتور، چند نکته برای تلفظ بهتر در مصاحبه آیلتس را با هم مرور کنیم.

 

تلفظ بهتر در مصاحبه آیلتس

برای اینکه نمره ی بهتری از این بخش نصیبتان شود بهتر است به موارد زیر توجه داشته باشید:

  1. بهتر است نحوه ی تلفظ تک تک صداهای موجود در زبان انگلیسی را به خوبی یاد بگیرید تا بتوانید کلمات را صحیح تلفظ کنید و در نتیجه بهتر فهمیده شوید. برای فارسی زبانان، بسیاری از صداهای انگلیسی و فارسی مشترک است و بنابراین مشکل زیادی وجود ندارد. اما صداهای /θ/ و /ð/ که در فارسی موجود نیست ممکن است مشکل ساز شود. اشتباه در تلفظ هر یک از این آواها باعث میشود معنای کلمه عوض شود یا ممتحن به خوبی متوجه نشود.
  2. در زبان انگلیسی تغییر در جایگاه استرس می تواند معنای کلمه را عوض کند. مهم است که الگوی استرس هر واژه را به درستی بیاموزید. برای مثال استرس بر روی سیلاب اول در کلمه record به معنی رکورد است و استرس بر روی سیلاب دوم به معنی ضبط کردن است. 
  3. به جز استرس کلمات، استرس جمله نیز بسیار مهم است. در تلفظ جملات معمولا استرس بر روی کلماتی قرار می گیرد که بیشترین اطلاعات معنایی را منتقل می کنند. برای مثال اسم ها، فعل ها، صفت ها و قیدها. کلماتی که به منظور گرامر در جمله قرار می گیرند، فاقد استرس هستند. به جز در موارد خاص قصد گوینده تاکید بر آنها باشد. مانند: ضمایر، حروف اضافه و …
  4. در هنگام صحبت روان، کلمات به صورت تک به تک لزوما تلفظ نمی شوند. در صورت امکان کلمات به هم لینک می شوند. برای مثال اگر کلمه ای به صامت ختم شود و کلمه بعدی با مصوت شروع شود، این دو به هم لینک می شوند. مثل: It’s an apple. که در تلفظ روان به صورت یکجا تلفظ می شود: itsanapple.
  5. موقع صحبت کردن باید به آهنگ کلام توجه کنید، یعنی همان intonation طبیعی. برای مثال، سؤالات بله/خیر آهنگ کلام خیزان دارند اما سؤالات wh و جملات آهنگ کلام افتان دارند. همچنین هنگام صحبت با توجه به معنای جمله و منظور خودتان باید آهنگ کلام خود را تغییر دهید. شاید این بخش، سخت ترین قسمت تلفظ باشد و برای تقویت آهنگ کلام بایستی به صحبت های نیتیوها گوش کنید و تکرار کنید.

در مجموع، مهمترین نکته در مصاحبه آیلتس در باب تلفظ این است که به راحتی فهمیده شوید و ممتحن مشکلی در شنیدن کلمات شما نداشته باشد. یکی دیگر از پرسش های پرتکرار در این باره، مساله ی لهجه است. لهجه ی شما مشکلی در نمره ی شما ایجاد نخواهد کرد تا زمانی که صحبت های شما برای شنونده به راحتی قابل فهم باشد.

مطالب زیر نیز مفیدند:

پیشبینی موضوعات کیوکارد آیلتس برای ژانویه تا آپریل ۲۰۲۲

واژگان جدید انگلیسی برای آیلتس و تافل : لغات پرکاربرد جدید سال ۲۰۲۱

Leave A Reply