اسپیکینگ آیلتس : چطور در مصاحبه به شما نمره داده می شود؟

Ielts speaking اسپیکینگ آیلتس

مواردی که در مصاحبه بخش اسپیکینگ آیلتس ارزیابی می شوند

در بخش اسپیکینگ آیلتس چهار مورد کلی در band score descriptors ذکر شده اند که مهارت اسپیکینگ شما براساس این چهار مورد ارزشیابی و نمره دهی می شود. در واقع، به شما نمره ای از 1 تا 9 در هر کدام از این زیربخش ها داده می شود و معدل آنها نمره بخش اسپینگ آیلتس شما را نشان خواهد داد. ببینیم این چهار ویژگی چیست.

Fluency & Coherence در اسپیکینگ آیلتس

این ویژگی به میزان روان بودن و مرتبط بودن گفتار شما در انگلیسی اشاره می کند. برای مثال، چقدر هنگام انتخاب کلمات یا ساختار گرامری مردد می شوید؟ آیا از روش های مختلف و کلمات ربطی متفاوت برای مرتبط کردن جملات و نظراتتون استفاده می کنید یا نه؟

 

Lexical Resource در اسپیکینگ آیلتس

این مورد به توانایی و مهارت شما در استفاده از رنج بزرگی از واژگان انگلیسی اشاره می کند. آیا می توانید بطور دقیق نظر خود را در مورد موضوعات مختلف بیان کنید یا خیر؟ آیا می توانید از اصطلاحات در صحبت خود استفاده کنید؟

 

Grammatical Range & Accuracy در اسپیکینگ آیلتس

این مورد به توانایی شما در استفاده از ساختارهای گرامری متفاوت اشاره می کند. اینکه چقدر می توانید از جملات پیچیده استفاده کنید. همچنین اینکه این جملات و ساختارها را با چه میزانی از درستی به کار می برید. اشتباه گرامری دارید یا خیر؟

 

Pronunciation در اسپیکینگ آیلتس

گفتار شما تا چه میزان قابل درک است؟ آیا می توان به راحتی فهمید که شما چه واژه ای را استفاده کردید؟ (لهجه مهم نیست، فقط تا این حد که صحبت های شما برای یک انگلیسی زبان واضح باشد.)

 

مطالب زیر نیز ممکن است کمک کننده باشد:

پنج اشتباه رایج در آزمون آیلتس
ویدیو: نمونه مصاحبه آیلتس (نمره ۷.۵)
ویدیوهای آیلتس سایمون – مهارت گفتاری (درس ۱)
ویدئو آموزشی: مهارت گفتاری IELTS بخش ۲ و ۳، نمره ۹

Leave A Reply