اسپیکینگ آیلتس: نت برداری در بخش دوم مصاحبه آیلتس چگونه باید باشد؟

کیوکاردهای آیلتس

بخش دوم مصاحبه آیلتس

می دانید که در مصاحبه آیلتس از سه بخش تشکیل شده است و در بخش دوم شما باید در ارتباط با یک کیوکارد دو دقیقه صحبت کنید. پیش از صحبت تان به شما یک دقیقه زمان داده می شود تا در مورد صحبت هایتان نت برداری کنید. اینکه چطور از این یک دقیقه استفاده کنید بسیار مهم است. خیلی از داوطلبان نمی دانند در این زمان چه نکاتی را یادداشت کنند. در این مطلب کوتاه به شما می گوییم نت برداری در بخش دوم مصاحبه آیلتس چطور باید باشد.

 

نت برداری در بخش دوم مصاحبه آیلتس

یادداشت برداری در آن یک دقیقه اول از همه به شما این امکان را می دهد تا ایده هایتان را سازماندهی کنید. از آنجاییکه ممتحن شما را از روی نت هایتان قضاوت نمی کند، می توانید به هرشکلی که برایتان ساده ترست یادداشت برداری کنید (برای نکات بیشتر در مورد چگونگی یادداشت برداری به اینجا سری بزنید). قبل از روز مصاحبه حتما نت برداری را تمرین کنید. اگر نت برداری تان خوب باشد می تواند شما را در موارد زیر بسیار کمک کند:

  • به طور عمیق راجع به موضوع فکر کنید
  • ایده هایتان را سازمان دهی کنید و coherence را بهبود بخشید
  • به شما اجازه می دهد بیشتر صحبت کنید و fluency بهتری داشته باشید

بخاطر داشته باشید که نت هایتان نباید طولانی باشد. طوری بنویسید که با یک نگاه ایده بعدی خاطرتان بیاید. می توانید از فلش ها استفاده کنید یا یک mind map بسازید. همچنین می توانید دور واژگان کلیدی در کیوکارت خط بکشید. سعی کنید در نت هایتان برای هر واژه و سوال کلیدی یک یادداشت داشته باشید.

نکات زیر را به یاد داشته باشید:

  • هنگام نت برداری سعی کنید به روند منطقی صحبت هایتان فکر کنید. ایده هایتان را بطور منطقی و طبیعی در کنار هم قرار دهید و از linking words استفاده کنید. با این کار fluency & coherence صحبت تان را تضمین خواهید کرد.
  • به paraphrase کردن فکر کنید. سعی کنید از کلماتی که در کیوکارت استفاده شده، استفاده نکنید. برایشان در صورت ممکن جایگزین پیدا کنید.
  • به استفاده از collocation ها فکر کنید. استفاده از collocationهای مناسب و مرتبط با موضوع می تواند نمره شما را بهبود ببخشد.
  • در یک دقیقه زمانتان بد نیست به زمان های گرامری که باید استفاده کنید نیز خیلی کوتاه فکر کنید. به خصوص اگر در گرامر مشکل دارید.

 

یک نمونه یادداشت

در زیر یک نمونه از نت برداری صحیح برای یک کیوکارت را می بینید. سعی کنید بر اساس نت ها به کیوکارت پاسخ دهید.

 

Cue Card

Describe a sport you like to do to keep fit and healthy. you should say:

What you do

when you started doing it

how much time you spend doing it

explain how this sport keeps you fit and healthy

Notes

What – Swimming/walking

When – Started when I was younger / now I live close to the sea/pools

How – In the summer months every day/winter indoor pools

How – Swimming is good exercise for all of the body – working all muscles/salt water is good

Leave A Reply