لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه 2017

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه ۲۰۱۷

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه 2017

 

 

گروه الف (ممتاز)

 1. Bilkent University
 2. Bogazici University
———————————————————————————
گروه ب (خوب)
 1. Hacettepe University
 2. Istanbul University
 3. Gazi Universitesi
 4. Sabanci University
 5. KOC University
 6. Istanbul Technical  University
 7. Middle East Technical University
———————————————————————————
گروه ج (متوسط)
 1. Dokuz Eylul Universitesi
 2. Ege Universitesi
 3. Karadeniz University of Technology
 4. Marmara Universitesi
 5. Cukurova Universitesi
 6. Anadolu University
 7. Ataturk University
 8. Ankara University
 9. Mimar Sinan University
 10. Yildiz Technical  University

Leave A Reply