4 نکته مهم در مورد بخش شنیداری آیلتس که باید بدانید

4 نکته مهم در مورد بخش شنیداری آیلتس که باید بدانید.

 

1) دیکته صحیح کلمات را بنویسید

اگر دیکته‌ی کلماتی که مینویسید اشتباه باشند نمره آن سوال را از دست خواهید داد.

هنگام گوش دادن به فایل صوتی نگران دیکته صحیح کلمات نباشید. در این مرحله بر روی مطالب و سوال ها تمرکز کنید چرا که در انتها هنگام انتقال جواب ها به پاسخنامه میتوانید دیکته صحیح کلمات را بنویسید.


 

2) حدس زدن جواب در قسمت شنیداری

در بخش شنیداری آزمون تنها یکبار امکان گوش دادن به فایل صوتی را دارید که ممکن است گاهی بعضی از بخش ها را از دست دهید.

بنابراین:

ابتدا سوالات را مطالعه فرمایید و آنچه قرار است بشنوید را پیش بینی کنید.

مثال :

Express train leaves at …

در این سوال چیزی که باید روی آن دقت کنید زمان است.

زیر کلمه leaves خط بکشید و سعی کنید لغات هم معنی آن را لیست کنید مانند departure. سپس سعی کنید در فایل صوتی آنها را تشخیص دهید.


 

3) به عوامل حواسپرتی (distractors) توجه کنید

به مثال زیر توجه کنید:

MAN: OK, I just have to fill out this form for you. So what date do you want to book this for?

WOMAN: The 16th of October – oh, no, sorry, that’s my departure date. I arrive on the 17th, so book it for then, please.

 

قسمت لیسنینگ آزمون آیلتس شامل distractorهایی است ک شمارا به اشتباه بیاندازند. distractorsها برای محک دقت شما در درک درست مطلب طراحی شده اند و معمولا گوینده موضوعی را تکرار میکند، آن را عوض میکند و یا خود را تصحیح میکند تا شما را به اشتباه بیاندازد. بنابراین سعی کنید با دقت گوش دهید و در نظر داشته باشید که فرض اینکه اولین چیزی که میشنوید پاسخ درست است فرض نادرستی است.


 

4) باید خیلی دقیق به سوالات پاسخ دهید

بعنوان مثال اگر جای خالی عبارت … in the باشد و پاسخ morning باشد، تنها کلمه morning بعنوان پاسخ درست در نظر گرفته میشود. بنابراین اگر بر حسب بی دقتی شما بنویسید the morning  و یا in the morning  با وجود اینکه پاسخ درست است بعلت نوشتن لغات اضافی از شما نمره کسر میشود.

 

 

Leave A Reply