مقایسه نمره دهی تافل با آیلتس

نمره 7 آیلتس یعنی چند تافل؟؟؟! شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد.

ما در اینجا اطلاعاتی رو فراهم آوردیم که میتواند در تصمیم گیری شما راجع به شرکت در آزمون تافل یا آیلتس و حتی پذیرش در دانشگاه ها بسیار مفید باشد. همانطور که میدانید ارزیابی امتحان تافل بین 0 تا 120 میباشد و در امتحان آیلتس ارزیابی بین اعداد 0 تا 9 صورت میگیرد. اغلب دانشجویان این سوال را در ذهن دارند که چطور میشود نمرات آیلتس را با تافل مقایسه کرد. به همین جهت ما جداولی را تهیه کردیم که به خوبی تفاوت های نمره ای بین این دو آزمون را نشان می دهد.

در نمودار زیر می توانید نمره کل در آزمون های تافل و آیلتس را با هم مقایسه کنید. نمرات تافل به رنگ آبی و نمرات آیلتس به رنگ قرمز نمایش داده شده اند.

 

 

حالا بیایید با نگاهی دقیق تر نمرات را با توجه به هر یک از مهارت ها مقایسه کنیم.

 

در جدول زیر میتوانید تفاوت نمره در بخش مهارت خواندن این دو را آزمون ببینید.

TOEFL Reading IELTS Reading
0–2 0–4
3 4.5
4–7 5
8–12 5.5
13–18 6
19–23 6.5
24–26 7
27–28 7.5
29 8
29 8.5
30 9

جدول زیر رو مقایسه نمرات در مهارت گوش دادن در این دو آزمون را نشان می دهد.

TOEFL Listening IELTS Listening
0–2 0–4
3 4.5
4–6 5
7–11 5.5
12–19 6
20–23 6.5
24–26 7
27 7.5
28 8
29 8.5
30 9

جدول زیر گویای تفاوت میان نمرات مهارت صحبت کردن آزمون های آیلتس و تافل میباشد.

TOEFL Speaking IELTS Speaking
0–11 0–4
12–13 4.5
14–15 5
16–17 5.5
18–19 6
20–22 6.5
23 7
24–25 7.5
26–27 8
28–29 8.5
30 9

و در اینجا می توانید نمرات مهارت نوشتن در این دو آزمون را با هم مقایسه کنید.

TOEFL Writing IELTS Writing
0–11 0–4
12–13 4.5
14–17 5
18–20 5.5
21–23 6
24–26 6.5
27–28 7
29 7.5
30 8
30 8.5
30 9

 

Leave A Reply