کاربرد حروف بزرگ در زبان انگلیسی (Capitalization)

حروف بزرگ

کاربرد حروف بزرگ در زبان انگلیسی (Capitalization)

متاسفانه تصور برخی از زبان آموزان نسبت به استفاده از حروف بزرگ این است که این دسته از حروف اهمیت زیادی در نوشتار انگلیسی ندارند. منتهی باید به این نکته توجه داشت که در آزمون‌های زبان مختلف مانند آیلتس یا تافل، یکی از مواردی که به آن توجه زیادی می‌شود همین موضوع است، چرا که عدم رعایت این قواعد در انگلیسی باعث سردرگمی خواننده‌ی متن می‌گردد.

لذا توجه به بزرگ یا کوچک بودن حروف به هنگام نوشتن می‌تواند تاثیر به سزایی در بهبود نمره‌ی رایتینگ شما در آزمون‌های مختلف داشته باشد.
در این مقاله قصد داریم این قواعد را برای شما شرح دهیم:

 

1. اسامی افراد

ممکن است ساده به نظر برسد، اما این موضوع را نیز به خاطر بسپارید که علاوه بر نام و نام خانوادگی افراد، پسوند اسم آنها (مانند Mr.، Dr.، Princess، و عناوینی از این قبیل) نیز با حروف بزرگ نوشته می‌شود. در ضمن، همان طور که مشاهده شد عنوان شغلی فرد نیز در صورت قرار گرفتن قبل از اسم او به صورت حرف بزرگ نوشته می‌شود، اما اگر این عنوان به تنهایی در جمله به کار رود، نیازی به حروف بزرگ وجود ندارد:

President Trump hosts a cabinet meeting as he continues to defend his meeting with Russian President Vladimir Putin.

واژه ای که برای افراد خانواده به کار می‌رود، اگر در کنار اسم فرد به کار گرفته شود، یا به قصد خطاب استفاده شود باید با حرف بزرگ نوشته شود:

I sent a thank-you note to Aunt Abigail but not to my other aunts.
Did you buy a present for your mother? / Did you buy a present for Mother?

 

2. اسامی پدیده‌های جغرافیایی (مانند کوه‌ها، رودها، دریاها، سیارات)

همانند قاعده‌ی اشاره شده در مورد اسامی افراد، پدیده‌های جغرافیایی نیز در صورت همراه بودن با اسم خاص به صورت بزرگ نوشته می‌شوند.
با این وجود، در صورت اشاره‌ی کلی به آن پدیده، نیازی به نوشتن آن با حروف بزرگ نیست.

The Nile River is commonly regarded as the longest river in the world, though some sources cite the Amazon River as the longest.

 

3. اسامی پدیده‌های ساخته شده به دست انسان (مانند ساختمان‌ها، پل‌ها، خیابان‌ها، دانشگاه‌ها)

در صورت اشاره به هر یک از پدیده‌های ذکر شده، باید حروف اول کلمات آن با حرف بزرگ نوشته شود:

The Statue of Liberty is a colossal neoclassical sculpture on Liberty Island in New York Harbor in New York City.

توجه داشته باشید که در موارد بالا، در صورت استفاده از حروف تعیین (the, a, an) یا حروف اضافه (to, of, in, with etc) لازم نیست آنها را با حروف بزرگ بنویسیم.
البته اگر این حروف در ابتدای جمله قرار گیرند آنها نیز باید با حروف بزرگ نوشته شوند (قاعده‌ی پنجم مقاله).

 

4. اسامی کشورها، ملیت‌ها، شهرها، و زبان‌ها

تمامی موارد بالا باید با حروف بزرگ نوشته شوند:

My mother is British, but she also speaks Portuguese.
One of the largest cities in France is Lyon.

 

5. حرف آغازین یک جمله

در صورت شروع یک جمله‌ی جدید، واژه‌ی اول آن تحت هر شرایطی باید با حرف بزرگ نوشته شود:

Capitalization is the writing of a word with its first letter in uppercase and the remaining letters in lowercase.

علاوه بر این، باید توجه داشت که در صورت استفاده از نقل‌قول مستقیم یک جمله‌ی کامل، آن جمله هم باید با واژه ای با حرف بزرگ شروع شود:

The waiter said, “My manager will be here shortly,” but he never came.

با این وجود، در صورتی که تنها به بخشی از نقل‌قول اشاره دارید، لزومی به استفاده از حروف بزرگ نیست:

Gretchen said she was “way too busy” to join the gym.

 

6. روز‌های هفته، ماه‌ها، اعیاد

اسامی مربوط به دوره‌های زمانی (به استثناء فصل‌ها) باید با حروف بزرگ نوشته شوند.

Mother’s Day in the United States is annually held on the second Sunday of May.

علاوه بر این موارد، دوره‌های زمانی (به استثناء دهه‌ها و قرن‌ها و اعداد پیش از آن) و وقایع تاریخی نیز با حروف بزرگ آغاز می‌شوند:

Most of the World War I veterans are now deceased.
Albert Einstein is one of the most notable scientists of the twentieth century

 

7. عنوان‌ها

قواعد مربوط به حروف بزرگ در عنوان کتاب‌ها، فیلم‌ها یا آثار دیگر در بافت‌های مختلف دارای تفاوت‌هایی جزئی است. با این وجود قاعده‌ی کلی بر این مبنی است که کلمه‌ی اول، تمامی اسم‌ها و فعل‌ها (حتی افعال کوچکی مثل is)، تمامی صفت‌ها و اسامی خاص را با حروف بزرگ بنویسید. لذا واژه‌هایی که با حروف کوچک نوشته می‌شوند حروف تعیین (a, an, the)، حروف ربط (مثل but، because، yet)، و حروف اضافه (with، by، on) می‌باشند. اما در بعضی موارد گفته می‌شود که این گروه از کلمات در صورت طولانی بودن (بیش از پنج حرف، مانند around) باید با حروف بزرگ نوشته شوند.

The first movie of the series is Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.

8. ضمیر I

ضمیر «من» در زبان انگلیسی همیشه به صورت حرف بزرگ نوشته می شود:

My friends and I usually hang out on the weekend

 

Leave A Reply