چطور مقاله علمی به زبان انگلیسی بنویسیم؟ (1)

نوشتن مقاله علمی به انگلیسی

نوشتن مقاله علمی به انگلیسی

بسیاری از دانشجویان و اساتید از سطح زبان خوبی برخوردارند اما هنگام نوشتن مقاله علمی به انگلیسی دچار مشکل می شوند. خیلی از ما تجربه این را داشته ایم که محتوای مقاله مان بسیار خوب بوده اما بخاطر ضعف زبانی نتوانستیم آن را در ژورنال های انگلیسی زبان به چاپ برسانیم. در این سری از پست ها قصد داریم مواردی که باید هنگام نوشتن یک مقاله علمی به انگلیسی مورد توجه قرار بگیرند را معرفی کنیم.

 

نگارش یک مقاله علمی به انگلیسی

 • چرا کیفیت نگارش در مقالات علمی مهم است؟ اگر مقاله شما از کیفیت نگارشی خوبی برخوردار نباشد چاپ آن به تعویق می افتد و یا از انتشار آن ممانعت خواهد شد. اینکه شما چطور ایده های علمی خود را به خواننده منتقل میکنید اهمیت بسزایی در متون علمی دارد، بویژه بخش نتایج آن. یک نوشته علمی تنها ثبت یک سری حقایق نیست. روشن و واضح بودن یکی از ویژگی های کلیدی برای انتقال دانش است. بنابراین، برای ایجاد ارتباط از طریق نوشتار و تأثیرگذاری در حوزه تخصصی تان، باید مقاله علمی تان از کیفیت نگارشی خوبی برخوردار باشد.
 • منظور از نگارش با کیفیت چیست؟ نگارشی که در آن اشتباهات املایی، گرامری، کاربرد زبانی و … وجود نداشته باشد.

 

قوانین حاکم بر یک مقاله علمی به انگلیسی

 1. یک مقاله علمی باید دقیق یا Accurate باشد.
 2. باید بصورت مختصر یا concise نوشته شود.
 3. باید واضح یا clear باشد.
 4. باید بصورت بی طرف یا objective نوشته شود.
 5. باید از ایرادات املایی با استفاده از spellcheckers جلوگیری شود.
 6. از اشتباهاتی در حوزه های زیر نیز پرهیز شود:
 • زمان فعلی یا tense
 • گرامر
 • جملات
 • پاراگراف ها

باید توجه داشته باشید داوران مقاله شما را از لحاظ نگارشی تصحیح نمی کنند و این مهم برعهده نویسنده مقاله است. در قسمت بعدی راجع به این چهار حوزه صحبت خواهیم کرد.

همچنین ممکن است مقالات زیر نیز در نگارش کمکتان کند:

آکادمیک رایتینگ Academic Writing (1)

آکادمیک رایتینگ ۲ (Academic Writing)

آکادمیک رایتینگ ۳ (Academic Writing)

 

 

Leave A Reply