چطور مقاله علمی به زبان انگلیسی بنویسیم؟ (2)

نوشتن مقاله علمی به انگلیسی

اشتباهات در نگارش مقاله علمی به انگلیسی

در قسمت قبلی نگارش مقاله علمی به انگلیسی ، 6 قانون حاکم بر آن را مطرح کردیم. قانون ششم خود به چند بخش تقسیم می شد. در این بخش به بحث در مورد زمان فعلی یا tense و گرامر در مقالات علمی انگلیسی می پردازیم.

گرامر در نگارش مقاله علمی به انگلیسی

بنظر می رسد گرامر یکی از زمینه هاییست که به هنگام نگارش مقاله علمی به انگلیسی ، بیشترین اشتباهات را مرتکب می شویم. از این پس، هنگام نوشتن به موارد زیر توجه کنید:

  • از ساختار معلوم برای کوتاه کردن جملات خود استفاده کنید. ساختار مجهول برای بخش Method مقاله شما می تواند کاربرد زیادی داشته باشد، اما برای دیگر بخش ها می توانید از ساختار معلوم استفاده کنید. نه تنها ساختار معلوم باعث کوتاه شدن نوشتار می شوند، بلکه متن را داینمیک تر و جذاب تر می کنند. برای مثال از جمله We found that … می توانید نهایت استفاده را بکنید چراکه بطور واضح برای خواننده مشخص می کند که شما می خواهید راجع به یکی از نتایجی که بدست آوردید صحبت کنید. همچنین، این ساختار بسیار کوتاه تر و مختصرتر از همتای مجهول خود It has been found that there had been… است.
  • از بکار بردن اسامی مخفف و کوتاه شده (abbreviations and acronyms) اجتناب کنید. موارد کوتاه شده مثل it’s در نگارش حرفه ای و آکادمیک استفاده نمی شوند. بجز مخفف ها و موارد کوتاه شده ای که خیلی معروف و رایج هستند، از بقیه بهتر است استفاده نکنید. مخصوصا در بخش چکیده یا abstract و نتیجه گیری از موارد مخفف شده و کوتاه شده پرهیز کنید.
  • کلمات و گروه کلمات حشو را حذف کنید. برای مثال بجای due to the fact that, and also, immediately apparent, in the case that, in order to determine, to try and determine از جایگزین کوتاه تر آنها یعنی because or since, also, apparent, in case, to determine, to determine استفاده کنید.

زمان فعلی یا tense در نگارش مقاله علمی به انگلیسی

باید هنگام نگارش مقاله علمی به انگلیسی توجه خود را معطوف به کاربرد صحیح زمان فعلی در بخش های مختلف مقاله و یک دست بودن زمان فعلی در نوشتار خود کنید. این کار باعث می شود که خواندن مقاله شما برای خواننده بسیار راحت تر شود.

  • زمان حال: برای بیان حقایق و فرضیه هایی که هم اکنون مشخص اند از زمان حال، بویژه حال ساده، استفاده می کنیم. مانند : The average life of a honey bee is 6 weeks.
  • زمان گذشته: از زمان گذشته هنگام صحبت از دیگر پژوهش های انجام شده و نتایج آنها استفاده می کنیم. بنابراین در بخش literature شما پرکاربردترین زمان فعلی گذشته است. همچنین از آنجاییکه آزمایش شما نیز در گذشته انجام شده است، به هنگام صحبت از آزمایش و نتایج خود می توانید از گذشته استفاده کنید. مثال: The average life span of bees in our contained environment was 8 weeks.

به یاد داشته باشید که در یک پاراگراف یا یک بخش یا زیربخش نباید از یک زمان فعلی به زمان فعلی دیگر شیفت کنید.

 

در قسمت بعدی نگارش مقاله علمی به انگلیسی در مورد جملات و پاراگراف ها صحبت می کنیم.

Leave A Reply