نکات رایتینگ آیلتس ، IELTS Writing: Task one (قسمت یازدهم)

نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

Tip 10: Varying the words and grammar in the introduction

در قسمت های پیشین نکات رایتینگ آیلتس بیشتر بر روی ساختار و فیزیک تسک اول تمرکز کردیم. در نکات دهم و یازدهم درباره رنج واژگان و گرامر صحبت میکنیم. یک چهارم از نمره این تسک به کاربرد واژگان مناسب و تنوع واژگانی که استفاده میکنیم بستگی داره. در توصیف بند اسکورهای آیلتس که در زیر اومده میتونیم اهمیت این موضوع رو ببینیم.

Band 5: uses a limited range of vocabulary but this is minimally adequate for the task.

Band 6: uses an adequate range of vocabulary for the task.

Band 7: uses a sufficient range of vocabulary to allow some flexibility and precision.

در این قسمت به تنوع واژگان و ساختار گرامری در پاراگراف مقدمه می پردازیم.

 

نکات رایتینگ آیلتس : تنوع واژگان و گرامر در مقدمه

همینطور که میدونیم این تسک نوشتن خلاصه ای از اطلاعات موجود در گراف هاست. پس ما نباید مقدمه ای بنویسیم شبیه به مقدمه های essay. اما در پاراگراف اول چون مفهوم تسک رو مینویسیم و کلیاتی راجع به حقایق مربوط به گراف (مثل اسامی بلند و بالا یا قیدهای زمان) میتونیم اسم مقدمه رو روش بذاریم. این دست از حقایق کلی بهرحال باید جایی از متن ظاهر بشن. بهتره که اونارو همون ابتدای متن، یعنی تو پاراگراف مقدمه ذکر کنیم تا بعد از اون بتونیم از کلمات جایگزین، مثل مترادف ها، ضمایر و غیره، استفاده کنیم. با این کار رنج واژگانیمون رو افزایش میدیم.

همچنین سعی کنید برای دوباره نوشتن موضوع مورد بحث از واژگانی متفاوت با واژگان داده شده در تسک استفاده کنید. به عبارت دیگر paraphrase کنید.
برای تنوع در ساختار گرامری میتوانید بجای بکار بردن صورت فعلی از صورت اسمی استفاده کنید. مثلا بجای vary از variety. همچنین کلمات مترادف بسیار کمک کننده هستند.

نکته آخر در مورد پاراگراف مقدمه اینکه، این پاراگراف نباید خیلی طولانی باشد و تنها باید موضوع تسک بصورت paraphrase شده بیان بشه. برای نوشتن یک مقدمه کوتاه میتونید از فرمول زیر استفاده کنید:

The graph shows+[something]/[noun phrase]

Exp: The chart displays three football clubs’ net earnings with respect to a calendar year.

 

در قسمت بعدی نکات رایتینگ آیلتس راجع به بهبود رنج لغات و ساختار گرامری در پاراگراف های body صحبت میکنیم.

Leave A Reply