نحوه‌ی برگزاری آزمون OET

نحوه‌ی برگزاری آزمون OET

آزمون OET چهار توانایی شنیداری، گفتاری، نگارش، و درک مطلب را ارزیابی می‌کند. هر توانایی در آزمون بخش مجزایی را به خود اختصاص داده است. بخش های شنیداری و درک مطلب در بین شاخه های مختلف مشترک است، اما بخش های گفتاری و نگارش متفاوت می‌باشد.

 

بخش محتوا نشانگر این است که آزمون دهنده می‌تواند:
شنیداری
«تقریباً 50 دقیقه»
دو بخش سوال
مشترک بین 12 شاخه‌ی شغلی
گستره ای از موارد گفتاری مربوط به مباحث بهداشتی (مثل صحبت با بیمار یا سخنرانی های علمی) را دنبال کرده و متوجه شود.
درک مطلب
«60 دقیقه»
دو بخش سوال
مشترک بین 12 شاخه‌ی شغلی
انواع مختلف متون مربوط به مباحث بهداشتی را بخواند و متوجه شود.
نگارش «45 دقیقه»
(5 دقیقه برای خواندن؛ 40 دقیقه برای نوشتن)
یک بخش سوال
مختص هر شاخه‌ی شغلی
نامه ای واضح و دقیق بنویسد که به خواننده مربوط باشد.
گفتاری
«20 دقیقه»
دو بخش سوال
مختص هر شاخه‌ی شغلی
در محیطی واقعی به نحوی موثر ارتباط برقرار کند.

 

بخش شنیداری (تقریباً پنجاه دقیقه)

بخش شنیداری آزمون OET از دو قسمت تشکیل می‌شود، که شامل 20 تا 28 سوال می‌گردند. سوالات در مورد مباحث عمومی بهداشتی بوده و لذا برای شرکت کنندگان هر دوازده شاخه قابل فهم می‌باشد. در هر قسمت یک گفتگوی ضبط شده‌ی حدوداً پانزده دقیقه ای پخش می‌شود که در آن وقفه هایی وجود دارد تا آزمون دهنده بتواند پاسخ های خود را یادداشت کند. آزمون دهنده هر گفتگو را تنها یک بار می‌شنود و باید سوالات را در حین گوش دادن به گفتگو پاسخ دهد.

قسمت اول (حدوداً 20 تا 25 دقیقه) توانایی آزمون دهنده را در زمینه‌ی درک نکات موجود در گفتگوی بین یک مشاور بهداشتی و یک بیمار مورد سنجش قرار می‌دهد. آزمون دهندگان باید به گفتگوی بین مشاور و بیمار گوش داده و جاهای خالی موجود در یک یادداشت را تکمیل کنند. عنوان هایی مربوطه نیز برای راهنمایی آزمون دهنده به یادداشت مورد نظر اضافه گشته است.

قسمت دوم (حدوداً 20 تا 25 دقیقه) توانایی آزمون دهنده را در فهم گفتگویی کوتاه در ارتباط با موضوعات بهداشتی مورد ارزیابی قرار می‌دهد که ممکن است در واقعیت در محل کار رخ دهد. آزمون دهنده باید به یک سخنرانی یا گفتگوی یک طرفه گوش دهد که توسط متخصصی در زمینه‌ی بهداشت صورت گرفته است و موظف است به گستره ای از سوالات مختلف در مورد سخنرانی مورد نظر پاسخ دهد. این سوالات می‌تواند به شکل های زیر مطرح شود:

 • کامل کردن جدول/فلوچارت/نقشه ذهنی
 • کامل کردن یادداشت های مربوط به سخنرانی
 • سوالات جابجایی واژگان
 • وصل گزینه های مطابق
 • سوالات چند گزینه ای
 • کامل کردن جملات
 • سوالات دارای پاسخ کوتاه
 • کامل کردن چکیده

بخش درک مطلب (شصت دقیقه)

بخش درک مطلب آزمون OET از دو قسمت تشکیل می‌شود:

 • قسمت اول – چکیده
 • قسمت دوم – سوالات چند گزینه ای

سوالات در مورد مباحث عمومی بهداشتی بوده و لذا برای شرکت کنندگان هر دوازده شاخه قابل فهم می‌باشد.

قسمت اول (15 دقیقه) توانایی آزمون دهنده را در زمینه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد: کسب اطلاعات از متون متعدد، ترکیب داده ها به صورتی هدفمند، و «برانداز کردن» (skim) و «جستجو» (scan) در متون جهت استخراج سریع داده ها. آزمون دهندگان باید سه یا چهار متن کوتاه (جمعاً در حدود 650 واژه) در ارتباط با یک موضوع واحد را خوانده، و با پر کردن واژه‌های حذف شده (25 تا 35 جای خالی)، چکیده ای یک پاراگرافی را تکمیل کنند.

قسمت دوم (45 دقیقه) توانایی آزمون دهنده در خواندن و درک آن دسته از متون گسترده را مورد سنجش قرار می‌دهد که در مورد موضوعات بهداشتی بوده و مشابه آن در نشریات آکادمیک یا حرفه ای یافت می‌شود. آزمون دهندگان باید دو متن (هر کدام 600 تا 800 واژه) را خوانده و به یک سری سوالات چند گزینه ای (شانزده تا بیست سوال) پاسخ دهند.

بخش نگارش (چهل و پنج دقیقه)

سوالات بخش نگارش آزمون OET متناسب با شاخه‌ی شغلی مورد نظر متفاوت هستند، و مطابق با شرایط رایج در محل کار و نیازهای حرفه‌ی مورد نظر طراحی می‌گردند. از آزمون دهندگان خواسته می‌شود بر اساس یادداشت‌هایی در ارتباط با یک مورد کلینیکی، نامه ای (ارجاعی، انتقالی یا مشورتی) به متخصص، بیمار یا مراجعه کننده ای دیگر بنویسند. این نامه باید در 180 تا 200 واژه نگاشته شود. نوع نامه و مخاطبین آن بسته به هر شاخه‌ی شغلی متفاوت است.

نامه‌ی مورد نظر باید معالجات صورت گرفته تا آن تاریخ و مسائلی که متخصص، بیمار، یا مراجعه کننده باید به آن بپردازند را شرح دهد؛ آن هم تنها طبق مطالبی که در یادداشت‌های مربوط به مورد کلینیکی مطرح شده است.

در بررسی نامه‌ی آزمون دهنده، معیارهای زیر به کار گرفته می‌شوند:

 1. انجام بخش به صورت کلی
 2. تناسب زبان به کار رفته
 3. درک مورد کلینیکی
 4. شاخصه‌های زبانی (گرامر و پیوستگی متن)
 5. شاخصه‌های نمایی (املای درست، نشانه گذاری و صفحه بندی)

بخش گفتاری (تقریباً بیست دقیقه)

سوالات بخش گفتاری آزمون OET متناسب با شاخه‌ی شغلی مورد نظر متفاوت هستند، و مطابق با شرایط رایج در محل کار و نیازهای حرفه‌ی مورد نظر طراحی می‌گردند. این بخش از آزمون توانایی فرد در ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی در شرایط شبیه سازی شده‌ی مشاوره بهداشتی را مورد سنجش قرار می‌دهد. این بخش از دو مشاوره‌ی شبیه سازی شده به شکل رودررو بین یک بیمار و یک کارور بهداشتی تشکیل می‌گردد. آزمون دهنده نقش کارور بهداشتی، و ممتحن نقش بیمار یا خویشاوند/مراقب بیمار (یا در علوم دامپزشکی، صاحب/مراقب حیوان) را ایفا می‌کنند.

معیارهای زیر در بررسی آزمون دهنده به کار گرفته می‌شوند:

 1. تاثیرگذاری کلی ارتباط
 2. قابل فهم بودن
 3. روان بودن صحبت
 4. تناسب زبانی
 5. ابتکار گرامری و اصطلاحی

در حال حاضر دوره های آموزشی آزمون OET در آموزشگاه زبان درخت جاویدان برگزار می گردد.

 


مطالب مرتبط:

Occupational English Test (OET) مقدمه ای بر آزمون

 

Leave A Reply