موضوعات رایج در رایتینگ آیلتس : Nature, Environment, Energy

موضوعات بخش دوم مصاحبه آیلتس

موضوعات رایتینگ آیلتس : صحبت از طبیعت و انرژی

یکی از رایج ترین موضوعات رایتینگ آیلتس، تسک هایی در رابطه با طبیعت، آلودگی، استفاده از انرژی های مختلف و غیره است. از رایج ترین موضوعات می توان به عناوین زیر اشاره کرد:

  • fossil fuels and renewable fuels,
  • climate change,
  • threats to the environment (deforestation, pollution etc) and their effects,
  • the biosphere,
  • animal life/human attitudes to animals

هنگام نوشتن از این موضوعات باید همیشه این نکته را به خاطر داشته باشید که هرچقدر هم که احساسات شدیدی نسبت به یک موضوع، برای مثال آلودگی هوا، داشته باشید، باز هم نوشته شما باید آکادمیک و غیرشخصی نوشته شود. بنابراین از بکار بردن کلماتی که بار احساسی زیادی دارند پرهیز کنید. برای مثال:

terrible, shocking, disgusting or wonderful, fantastic, brilliant

بجای اینها در یک مقاله آکادمیک می توانید از واژگان زیر استفاده کنید:

regrettable, worrying, inadvisable or admirable, helpful, invaluable

یک نمونه سؤال و پاسخ

برای اینکه بتوانید نمره ی قابل قبولی از بخش رایتینگ کسب کنید بهتر از موضوعات رایتینگ آیلتس را مرور کنید و ببینید که پاسخ مناسب به آن موضوعات چیست. در زیر یک نمونه سؤال مطرح شده است. سعی کنید به آن پاسخ دهید. سپس پاسخ نمونه را بخوانید و مقاله خود را با آن مقایسه کنید. با استفاده از واژگان پر رنگ شده در پاسخ، مقاله خود را بهبود ببخشید. مقاله تان را برای ما کامنت کنید.

سؤال

Pollution of rivers, lakes and seas is a major concern for people who seek to protect the environment. What are the possible causes of water pollution, and what effects does this have on animal life and human society?

این نوع تسک ها از شما نظر شخصی تان را نمی خواهند. در واقع ideas<cause/effect هستند. شما باید چند ایده بسازید. ابتدا باید موضوع را معرفی کنید، دو سه علت و دو سه معلول ذکر کنید. و در پایان نیز خلاصه ای از آنچه نوشته اید ارائه می دهید.

پاسخ بند 9

Water contamination is a serious form of pollution, and one that can be challenging to rectify. There seem to be two main causes involved, and a variety of damaging effects on people and the biosphere, which we will discuss here.

.

Probably the main factor is the issue of emissions from cars, factories and other human activities. These emissions contain damaging pollutant particles which can contaminate rainwater run-off and thus enter the water cycle, by transferring through the water table into aquifers, streams and rivers. Filtration and processing are not really viable options for such large volumes of water, and so the water table remains tainted with these elements over long periods, as we see in Eastern Europe today. In situations where soil erosion and logging have already damaged the local environment, the accumulation can be very serious. The other major cause is accidental or deliberate dumping of waste products in places outside of controlled landfills or waste processing centres. Even small amounts of abandoned waste can enter water supplies through the ground, often undetected.

.

The effects on animal life can be severe, especially for species which are already endangered by such threats as poaching, habitat loss and food chain disruption. Contaminated water can lead to dwindling numbers or even potential extinction, as may indeed happen to the Asian tiger populations. The impact on human society can also be distressing, including the poisoning of drinking water, famine or drought due to lack of safe irrigation, and long-term loss of land as we see, for example, after the Bhopal poisoning catastrophe in India. Such effects tend to have an especially grave impact on the very poorest in society, with the least resources to counter the environmental effects.

.

Overall, we see that emissions and dumping are the main origins of the problem, and that the effects on both humans and animals are exacerbated by the existing environmental, criminal or social problems.

(316 words)

واژگان پررنگ شده را یاد بگیرید.

مطالب زیر می تواند کمک کننده باشد:

موضوعات رایج در رایتینگ آیلتس : children and families
موضوعات رایج در رایتینگ آیلتس : Education and Schooling
موضوعات رایج در رایتینگ آیلتس : work and careers

Leave A Reply