مقایسه ی بخش writing آزمون PTE و IELTS

مقایسه ی بخش writing  آزمون PTE آکادمیک و IELTS آکادمیک

 

? بخش writing آزمون PTE آکادمیک شامل سه قسمت مختلف است:

1) نوشتن 1 یا 2 مقاله ی استدلالی 200 تا 300 کلمه ای (هر مقاله به مدت 20 دقیقه)

برای مثال:

Do you think consumers should avoid over packaged products or it is the responsibility of the producer to avoid extra packaging of products?” Give your views or any relevant example with your own experience.

 

2) خلاصه کردن 2 یا 3 متن (نوشتاری) هر کدام در یک جمله بین 5 تا 75 کلمه (هر خلاصه در 10 دقیقه)

برای مثال:

Read the passage below and summarize it using one sentence. Type your response in the box at the bottom of the screen. You have 10 minutes to finish this task. Your response will be judged on the quality of your writing and on how well your response presents the key points in the passage.

The smallest star yet measured has been discovered by a team of astronomers led by the University of Cambridge. With a size just a sliver larger than that of Saturn, the gravitational pull at its stellar surface is about 300 times stronger than what humans feel on Earth.

The star is likely as small as stars can possibly become, as it has just enough mass to enable the fusion of hydrogen nuclei into helium. If it were any smaller, the pressure at the center of the star would no longer be sufficient to enable this process to take place. Hydrogen fusion is also what powers the Sun, and scientists are attempting to replicate it as a powerful energy source here on Earth.

These very small and dim stars are also the best possible candidates for detecting Earth-sized planets which can have liquid water on their surfaces, such as TRAPPIST-1, an ultracool dwarf surrounded by seven temperate Earth-sized worlds.

The newly-measured star, called EBLM J0555-57Ab, is located about six hundred light years away. It is part of a binary system and was identified as it passed in front of its much larger companion, a method which is usually used to detect planets, not stars. Details will be published in the journal Astronomy & Astrophysics.

 

Sample answer:

Astronomers have discovered the smallest star called EBLM J0555-57Ab, 600 light years away from Earth, having 300 times more gravitational force than of Earth and is also likely to help detect new Earth-sized worlds; however, the method used in this discovery is usually meant to locate planets.

 

3) خلاصه کردن متن (شنیداری lectureحدودا 2 دقیقه) بین 50 تا 70 کلمه در 10 دقیقه

 

? بخش writing آزمون IELTS آکادمیک شامل دو قسمت است:

  1. توصیف یک نمودار (150 کلمه در 20 دقیقه) task 1
  2. نوشتن مقاله ی 250 کلمه ای در قالب های مختلف (40 دقیقه) task 2

 


 

برای مقایسه بهتر است از بخش مقاله نویسی که در هر دو آزمون مشترک است و زمان بیشتری از امتحان را به خود اختصاص میدهند شروع کنیم:

 

?به دلایل زیر آزمون PTE آکادمیک در این بخش ساده تر است و میتوان نمره ی بالاتری در آن به دست آورد:

— در آزمون PTE آکادمیک تنها یک نوع writing  وجود دارد. (argumentative) و شما میتوانید از قالب و ساختار واحدی برای مقاله استفاده کنید و همانطور که میدانید ساختار و شکل مقاله تاثیر زیادی بر روی نمره ی کلی شما دارد.

— در آزمون PTE آکادمیک برای 200 کلمه 20 دقیقه و در آزمون IELTS آکادمیک برای 250 کلمه 40 دقیقه زمان داریم. ممکن است این تفاوت فقط برای 50 کلمه بیشتر عجیب به نظر برسد اما به یاد داشته باشید که آزمون PTE با کامپیوتر برگزار میشود و شما باید مقاله ی خود را تایپ کنید اما در آزمون IELTS باید مقاله را به صورت دستی نوشت. در حالت کلی تایپ کردن راحت تر از نوشتن با خودکار است و به وقت کمتری نیاز دارد.

به طور کلی در قسمت مقاله نویسی آزمون PTE آکادمیک برای داوطلبان راحت تر بوده و میتوان نمره ی بهتری در آن به دست آورد.

 

?در مقایسه ی بخش اول آزمون IELTS آکادمیک با بخش دوم و سوم آزمون PTE آکادمیک (خلاصه نویسی)  باید به نکات زیر توجه داشت:

— بخش اول آزمون IELTS میتواند سخت و پیچیده باشد اما در عین حال فرمول و ساختار مشخصی دارد که با شرکت در کلاس های آمادگی IELTS و با آموختن این فرمول میتوان به راحتی نمره ی خوبی در آن به دست آورد.

— بخش دوم و سوم  آزمون PTE در ابتدا آسان به نظر می آید اما دقت داشته باشید که برای خلاصه کردن یک متن در یک جمله شما باید ساختار جمله ی انگلیسی را به خوبی بشناسید تا بتوانید از عهده ی این بخش به خوبی برآیید.

— در بخش دوم برای نوشتن جمله ای بلند استفاده از اصول گرامری Complex Sentence و Compound Sentence و Parallel Structure باعث افزایش نمره در این بخش و همچنین گرامر خواهد شد.

— همچنین در بخش سوم شما باید توانایی خوبی در listening  داشته باشید تا lecture را به صورت قابل قبولی خلاصه کنید. با در نظر گرفتن همه ی این نکات میتوان این دو بخش را با هم برابر در نظر گرفت.

 

————————————————————————-

لینک های مرتبط:

PTE، جایگزینی ساده تر برای آیلتس و تافل

مراحل ثبت نام آزمون PTE

منابع کامل آزمون PTE

 

Leave A Reply