کاربرد علائم نگارشی در انگلیسی : خط فاصله و اپاستروف

کاربرد علائم نگارشی در انگلیسی

کاربرد علائم نگارشی در انگلیسی : خط فاصله و اپاستروف

در قسمت های قبلی کاربرد علائم نگارشی راجع به کاربردهای کاما، دو نقطه و نقطه ویرگول بحث کردیم. امروز به سراغ دو علامت آخر می رویم. کاربرد خط فاصله در زبان انگلیسی محدود است و یادگیری آن بسیار ساده است. تنها اپاستروف ممکن است در برخی موقعیت ها کمی گیج کننده باشد. اما اپاستروف یکی از مهمترین علائم نگارشی در انگلیسی است که باید آن را بطور صحیح استفاده کنیم.

کاربرد خط فاصله یا dash

خط فاصله در زبان انگلسی به منظور جدا کردن اطلاعاتی اضافی در جمله به کار می رود. وقتی حذف آن اطلاعات نه به محتوا صدمه می زند و نه به ساختار گرامری جمله. برای مثال:

I bough a scarf- a green one.

Walking to the park-any day- is relaxing.

کاربرد  اپاستروف

همانطور که می دانید اپاستروف را برای نشان دادن مالکیت استفاده میکنیم. مانند

the boy’s cat.

اما اگر کلمه مورد نظر ما دارای s جمع باشد، بجای s’ باید از اپاستروف به تنهایی استفاده کنیم. مانند:

the boys’ cat.

اگر اسم شما دارای جمع استثنایی باشد (مانند children) از همان قانون مالکیت برای اسامی مفرد پیروی می کنیم.

اگر مالکیت را برای بیشتر از یک اسم بخواهیم نشان دهیم دو راه داریم:

That is John and Tom’s cat.

That is John’s and Tom’s cat.

در هر دو صورت مالکیت هر دو مد نظر است.

مطالب زیر نیز مفید خواهد بود:

دانلود کتاب Writing For academic journals

رایتینگ ترکیبی تافل : یک نمونه سوال کامل بهمراه نمونه پاسخ (۱)

 

Leave A Reply