علامت گذاری یا punctuation در نگارش انگلیسی : کاربرد کاما

کاربرد علائم نگارشی در انگلیسی

علامت گذاری یا punctuation در انگلیسی

در سیستم نگارشی هر زبان یک سری علائم نگارشی یا punctuation marks وجود دارند که کاربرد آنها مهم است. نکته مهم این است که کاربرد هر یک از علائم در هر زبانی ممکن است متفاوت باشد. بنابراین برای نگارش در زبان انگلیسی (مانند نگارش در بخش رایتینگ آزمون های بین المللی مانند آیلتس و تافل و مقالات علمی) باید قوانین مربوط به کاربرد هر یک از علائم را یاد بگیریم. در این سری از مقالات قوانین مربوط به هریک را در سیستم علامت گذاری یا punctuation در انگلیسی بطور جداگانه مرور میکنیم.

 

کاربردهای کاما در انگلیسی

از کاما در نگارش انگلیسی برای جداسازی کلمات، گروه کلمات و بندجمله ها استفاده می شود. دو قانون کلی را می توان در این رابطه مطرح کرد:

  1. قانون formal : اگر یک بندجمله مستقل دارید (independent clause) و چیزی در سمت چپ فاعل آن قرار دارد که نه صفت است نه حرف تعریف، با کاما باید آن را از بندجمله مستقل جدا کنید. برای مثال : On the way, we stopped at the store.
  2. قانون gut : بطور کلی تا جاییکه مشکلی پیش نمی آید کاما نگذارید. قبلا به ما گفته شده که هرکجا pause نیاز بود باید کاما بگذاریم. این قانون را فراموش کنید. تا وقتی که واقعا لازم نیست و مشکلی پیش نمی آید از گذاشتن کاما خودداری کنید. هنگامی که جملات نگاشته شده را می خوانیم به سادگی می توانیم تشخیص دهیم که چه بخش از جملات اطلاعات مهمی را منتقل می کند و چه بخشی حشو و یا بی اهمیت است. درصورت نیاز می توانید با گذاشتن کاما بین این دو آنها را از هم جدا کنید.

نظرات موخر یا afterthought

گاهی بعد از بندجمله مستقل اطلاعاتی را اضافه می کنیم که وجود آنها لازم نیست. البته این شمایید که باید تشخیص دهید این اطلاعات اضافی اند یا اینکه مهم اند. اگر اضافی اند می توانید با کاما آنها را از بندجمله مستقل جدا کنید. برای مثال:

I saw the man with one arm, and also his dog.

بدل یا appositive

بدل ها صورت دیگر اسمی هستند که پس از آن می آیند. به عبارت دیگر مرجع هر دو یکی است. بدل نام دیگر یا توصیفی است برای اسم اول. بدل را باید با کاما جدا کرد. مانند:

The fat boy, the one with the glasses, sat on my ice cream.

اصوات و کلمات معترضه یا  interjections

واژگانی که اضافی اند اما در عین حال یک comment محسوب می شوند را interjection می خوانیم. آنها را نیز باید با کاما جدا کنیم.  مانند:

I think, however, life is good.

He looked like, but I’m not sure, the man who shot the dog.

بندجمله های مستقل

وقتی دو بندجمله مستقل اما مرتبط را در کنار هم قرار می دهیم باید آنها را با حروف ربط هم پایه ساز متصل کنیم. حروف ربط هم پایه ساز در زبان انگلیسی شامل but, because, or, yet, for, and, nor, neither, so می شود. قبل از این حروف باید کاما بگذارید. مانند:

I went, but I didn’t enjoy myself.

فهرست کردن

وقتی چند چیز را پشت سر هم فهرست می کنیم باید آنها را با کمک کاما از هم جدا کنیم. مانند:

I went home, ate some food, walked the dog, and went to bed.

گروه های توصیفی

وقتی بیش از یک صفت را برای توصیف اسمی در کنار هم قرار می دهیم آنها را با کاما از هم جدا می کنیم. مانند:

The big, fat, ugly bear ate the meat.

 

قواعد بالا برای کاربرد کاما در زبان انگلیسی بود در قسمت بعدی علامت گذاری یا punctuation در انگلیسی به سراغ نقطه ویرگول یا semicolon می رویم.

مطالب زیر نیز می تواند کمک کننده باشد:

دانلود ویرایش پنجم (۲۰۱۹) English Grammar in Use
جزوه کاربردی برای نوشتن یک مقاله آکادمیک: Academic Phrase Bank

 

 

Leave A Reply