لغات رایتینگ آیلتس و تافل :اصطلاحات پرکاربرد در نگارش مقاله

سؤالات رایتینگ آیلتس

نگارش مقاله

می دانید که تقریبا در تمامی آزمون های بین المللی زبان انگلیسی، یکی از تسک های رایتینگ نگارش مقاله است. در این مقالات که انواع مختلفی دارند، یک سری از اصطلاحات و کلمات هستند که به ایجاد همبستگی و پیوستگی متن کمک می کنند. در مقالات داوطلبین گاهی به چشم می خورد که یا از این دست از اصطلاحات هیچ گاه استفاده نمی کنند، یا مدام چند اصطلاح را تکرار می کنند. برای پرهیز از تکرار و اینکه بدانید تا چه اندازه و کجا از این نوع اصطلاحات استفاده کنید، بهترین گزینه خواندن متون انگلیسی رسمی و شبه رسمی است. برای مثال، خواندن مجلات. ما در این مطلب از لغات رایتینگ آیلتس و تافل، فهرستی از این اصطلاحات به صورت دسته بندی شده برای تان فراهم کرده ایم. 

لغات رایتینگ آیلتس و تافل : اصطلاحات پرکاربرد در نگارش مقاله

هر کدام از گروه کلمات و اصطلاحات زیر را باید در جایی به کاربرد که هم به لحاظ معنایی، هم ساختاری، و هم موقعیتی صحیح باشد. بنابراین پیشنهاد ما این است که مثال های متنوعی برای آنهایی که برایتان جدید است بخوانید.

ابراز نظر شخصی

در مقالات opinion based شما باید نظر شخصی خود را در رابطه با موضوع تسک بیان کنید و آن را support کنید. اصطلاحاتی که برای ابراز نظر شخصی تان می توانید استفاده کنید، عبارت اند از:

In my opinion,

Personally, I think that

It seems to me that 

I must admit that

I believe/suppose that

I cannot deny that

As I see it,

As far as I’m concerned,

I would argue that

I’d like to point out that

In my experience,

I am sure that

I am convinced that

I am certain that

بیان نظرات جمعی

گاهی لازم است به جز نظر خودتان، نظر گروهی از مردم، یا اکثریت یا نیز نقل کنید.

It is claimed that

It is said that

It is thought that

It is considered that

A common opinion is that

A popular belief is that

استدلال کردن

هنگامی که نیاز است برای موضوعی argument کنید، برای بیان استدلال ها می توانید از اصطلاحات زیر استفاده کنید:

to attest,

to prove,

this (fact) is attested/proven by

this (fact) is evidenced by

this (fact) is testified by

this (fact) is endorsed/supported by

this (evidence) establishes that

بیان حقایق

The fact is that

It is obvious that

It is clear that

There is no doubt that

This proves that

بیان مثال

For example,

For instance, 

A good illustration of this is 

Evidence for this is provided by

We can see this when

تعمیم دادن

Generally speaking,

On the whole,

Typically,

By and large

جمع بندی

To summarise,

In conclusion,

Overall,

On balance, 

Taking everything into consideration,

مطالب زیر نیز مفیدند:

موضوعات اخیر رایتینگ آیلتس آکادمیک در ماه نوامبر ۲۰۲۲
دانلود رایگان مجله New Scientist ، شماره های نوامبر 2022

Leave A Reply