6 راه ساده برای نوشتن جملات پیچیده در رایتینگ آیلتس و تافل (قسمت اول)

نمونه رایتینگ آیلتس همراه با پاسخ: تسک 2

جملات پیچیده در رایتینگ آیلتس و تافل

اگر قصد گرفتن نمره بالایی از بخش رایتینگ دارید باید توانایی استفاده صحیح، به جا و کافی از ساختارهای پیچیده مختلف را داشته باشید. برای مثال برای گرفتن نمره 7 به بالا از رایتینگ آیلتس استفاده کافی از جملات پیچیده obligatory است. بسیاری از داوطلبین می توانند بدون اشتباه گرامری مقاله ای بنویسند که تمامی جملات آن ساده است. اما مطمئنا از آن مقاله نمره خوبی دریافت نخواهند کرد. گاهی به اشتباه زبان آموزان فکر می کنند اگر جمله بلندی بنویسند آن جمله لزوما یک جمله پیچیده است. همچنین مقاله شما باید ترکیب متوازنی از جملات ساده و پیچیده باشد. در این مطلب قصد داریم 6 روش ساده برای نوشتن جملات پیچیده در رایتینگ آیلتس و تافل را معرفی کنیم.

 

روش اول: compound sentences

در این روش شما دو جمله ساده را با استفاده از یک حرف ربط (but, so, yet etc.) بهم متصل می کنید. یک روش ساده برای تشخیص اینکه کجا بهتر است از جمله compound بجای جملات ساده استفاده کنید این است که به دو جمله ساده خود نگاه کنید. اگر موضوع اصلی تکراری است پس احتمال خیلی زیاد می توانید آنها را به یک جمله پیچیده از نوع compound تبدیل کنید. برای مثال:

Pollution is destroying the environment.

Nobody does anything about pollution.

Pollution is destroying the environment, yet nobody does anything about it.

 

روش دوم: subordinate clause

جملات subordinate همانطور که از عنوانش مشخص است، حتما باید همراه با یک جمله اصلی بیایند تا معنای آنها کامل شود. بین جمله اصلی و subordinate معمولا از کلمات ربطی مانند unless, if, although, whereas و غیره استفاده می شود. مانند:

People don’t speak up about the problem of litter.

The council continues to ignore the problem of litter.

در اینجا باید بتوانید یک رابطه (مانند علت و معلولی) بین دو جمله پیدا کنید و کلمه ربطی مناسب را برگزینید. جملات بالا را می توانید به شکل زیر بازنویسی کنید:

Unless people speak up about the problem of litter, the council will continue to ignore it.

روش سوم: gerunds and participles

 استفاده از حالت ing فعل می تواند برای ساختن جملات پیچیده به کارتان بیاید. تفاوت میان gerund و participle این است که اولی در جایگاه اسم می نشیند و دومی در جایگاه فعل. این روش در متون رسمی به وفور کاربرد دارد. برای مثال:

Traffic causes too much pollution in our cities.

A result of pollution is an increase in cases of asthma among children.

جملات را می توانید به روش مختلف با استفاده از حالت ing فعل بهم متصل کنید:

Increasing cases of childhood asthma are caused by too much traffic pollution in our cities.

Traffic causes too much pollution in our cities resulting in an increase in cases of childhood asthma.

در قسمت بعدی سه روش دیگر را معرفی خواهیم کرد. 

مطالب زیر نیز برای رایتینگ مفید اند:

نکات رایتینگ آیلتس : تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک (18)

گرامر آیلتس و تافل : وجه التزامی یا subjunctive در انگلیسی

هفت اشتباه در رایتینگ آیلتس که نمره شما را زیر 7 می کشد!

Leave A Reply